Podoby herectví 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201PHV2 zápočet 1 4 hodiny výuky týdně (45 minut), -17 až -12 hodin domácí příprava!!! česky letní

Garant předmětu

Zuzana SÍLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zuzana SÍLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Schopnost empatie a následné analýzy na úrovni úspěšně vykonané přijímací zkoušky.

Obsah kurzu

V návaznosti na hlavní předměty „Herecká tvorba“ a „Scénická tvorba“ i na přednáškový cyklus „Divadlo v české kultuře“ a „Divadlo v kontextu vývoje západní kultury“ jde v případě semináře „Podoby herectví“ o příležitost pozorovat, poznávat a reflektovat problémy studovaného oboru. Od samotného počátku své „praxe“ a s postupujícími zkušenostmi jsou studenti vedeni k soustavné analýze a hlubší reflexi otázek herecké tvorby dvojím způsobem: skrze sebereflexi (anketa zaměřená na psychologii herecké tvorby) a skrze rozbor „historických příkladů“ srovnávaných se současnou podobou a úrovní herectví. Konfrontace vlastních zkušeností se „vzory“ - významnými představiteli jednotlivých tvůrčích stylů - umožňuje dvojí pohled na hereckou práci: takříkajíc „zvenčí“, skrze pozorování, popis a analýzu tvůrčích postupů toho druhého, a „zevnitř“, při pokusech zmapovat a pojmenovat problémy, s nimiž se studenti setkávají při vlastní přípravě na roli a posléze v průběhu zkoušení inscenace. Osobní konfese přesahující vecné postřehy a poznatky jsou směřovány k analýze obecnějších problémů: profesionálních vztahů mezi hereckými partnery, vztahu herec - text (předloha), herec - režisér, dramatická postava - herecká postava, spolupráce v inscenačním týmu.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura:

Téma O hercích a herectví v časopise Disk viz seznam na webovkách, adresa: https://edicedisk.amu.cz/o-hercich-a-herectvi/

Herecké monografie:

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení vychází ze zadané písemné práce, skládající se z několika částí: 1. popisu hereckého výkonu; 2. reflexe vlastní tvorby, 3. referátu z vybrané literatury.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů