Dějiny scénografie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204DES1 Z 1 2/T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marta LJUBKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem studia je kontextualizace scénografie v rámci divadelního umění a umění vůbec.

Na dějinách scénografie (evropské a naší) probudit ve studentech respekt k dějinám oboru.

Vzbudit u studentů zájem o rozmanitost výtvarných názorů.

Orientovat je v historickém i současném materiálu vzhledem k vlastní tvorbě.

Forma studia

Předmět je kombinací přednášky a seminární prací.

Předpoklady a další požadavky

Obecný přehled dějin scénografie.

Základní znalost dějin české scénografie.

Obsah kurzu

Výuka dějin scénografie ve společenském kontextu. První semestr se bude zabývat scénografií (divadelním prostorem v nejširším smyslu a kostýmem) od počátku vývoje divadla do konce devatenáctého století. V průběhu výuky se probírá vývoj divadelního prostoru jako vyjádření dobově a sociálně podmíněné a v souvislosti s dějinami umění vůbec. Součástí výuky jsou i návštěvy divadelních představení a jejich společná reflexe, též v podobě písemné práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Nová česká scéna, zvláštní otisk Života, listu pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu, roč. XV, č. 3-4, 1937

Česká scénogafie XX. století, Praha 1981,

Zrcadlo světového divadla, Praha 1995

Dějiny českého výtvarného umění III 1-2, IV 1-2

Vlastislav Hofman, Praha 2004

Divadelní revue 2003/2

Josef Svoboda, Praha 1984

Jaroslav Malina, Praha 1999

Scénografie, přehled článků ze zahraničních časopisů, DÚ 1964-1985

H. Rischbieter, Bühne und bildende Kunst im XX. Jh., Velber bei Hannover 1968

D. Bablet, Les révolutions scéniques du XXe siecle, Paris 1975

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou atestace je aktivní účast v hodinách, plnění průběžně zadávaných úkolů a schopnost produkovat smysluplný psaný text.

Poznámka

volitelný předmět pro studenty dalších oborů AMU

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Rozvrhy hodin

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost R104
Atelier

(Karlova 26, Praha 1)
LJUBKOVÁ M.
13:30–15:00
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 13:30–15:00 Marta LJUBKOVÁ Atelier
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů