Hudební aktivity (sbor, orchestr) 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204HAK2 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Vratislav ŠRÁMEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vratislav ŠRÁMEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Rozvíjení hudebních a pěveckých dovedností posluchačů v rámci kolektivní tvorby, vnímání zvuku jako součásti divadelního myšlení.
 2. Praktický kontakt s historií vývoje hudebního myšlení.
 3. Ansámblová tvorba - jednoduchý hudební doprovod.

Forma studia

 1. Lektorská činnost.
 2. Hra na hudební nástroje všech typů, zpěv ansámblový i sólový, práce s mikrofonem, analýza viděného (notový zápis) i slyšeného (hudební nahrávky).
 3. Kánony, cesta k vícehlasu, cesta k rytmickým pásmům, jazzová ´12´.

Předpoklady a další požadavky

 1. Obecná znalost české a světové hudby - žánrově neomezeno.
 2. Obecná znalost čtení notového zápisu.
 3. Kreativní předpoklady.
 4. Schopnost nonverbální komunikace, analýzy a reflexe.

Student musí mít obecnou znalost základních hudebních pojmů - souběžně navštěvovat předmět Hudební nauka.

Obsah kurzu

Schopnost hudební komunikace je chápána jako jedna ze složek herectví alternativního a loutkového divadla.

Práce se zvukem a hudbou je chápána jako jeden z podílejících se komponentů jevištního díla ve vzájemné interakci s ostatními komponenty.

 1. Kánony - Viva la musica,Hosana in excelsis, Illumina oculos, apod., organum Primo tempore, Jan Vorličný-Aquilinas, Jan Campanus-Vodňanský ap.
 2. Práce na zvukové složce semestrálních prací dle požadavků vedoucího pedagoga hereckého ateliéru.
 3. Intonační a rytmická samostatnost, jednoduchá nástrojová hra.
 4. Zvuková potenciál materiálů - experimentální hudební nástroje - úvod.

Doporučená nebo povinná literatura

J. Pohanka: Dějiny české hudby v příkladech,

L. Janáček: Moravská lidová poezie v písních, Lašské písně, Slezské písně

F. Sušil: Moravské národní písně

Eva Davidová, K. Holub: Čhajori romaňi

Zbyněk Andrš: Rozhovory o romské hudbě

Další notový materiál u pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity na cvičeních.

Poznámka

Volitelný předmět celofakultní pro max. 15 studentů z ostatních kateder DAMU.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Pro studenty / Rozvrhy

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost R202
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
ŠRÁMEK V.
13:00–14:30
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 13:00–14:30 Vratislav ŠRÁMEK Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů