Alternativy světového divadla 20. a 21. století 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ASD1 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Lukáš JIŘIČKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lukáš JIŘIČKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit studenty s nejrůznějšími trendy současného světového divadla. Důraz je kladen především na rozmanitost současné divadelní tvorby a rozpouštění hranic mezi jednotlivými uměleckými formami. Se zvláštní pozornost je věnována postdramatickým či neinterpretativním formám divadla.

Forma studia

Výuka formou výkladu doplněného videoprojekcí, návštěvami představení, tématickými semináři. Současná tvorba v oblasti scénických umění bude především vedena formou profilů tvůrců soudobého divadla, tance, výtvarného, a loutkového divadla.

Předpoklady a další požadavky

  1. Schopnost analýzy a reflexe.
  2. Kreativní předpoklady.
  3. Alespoň pasivní znalost anglického jazyka.

Obsah kurzu

Současná tvorba v oblasti scénických umění formou profilů tvůrců soudobého divadla, tance, výtvarného loutkového divadla.

Doporučená nebo povinná literatura

Oscar G. Brockett - Dějiny divadla, Praha 2008

Kazimierz Braun: Druhá divadelní reforma?, Praha 1993

Jan Hyvnar: Herec v moderním divadle, Praha 2001

Eugenio Barba - Nicole Savarese: Slovník divadelní antropologie, Praha 2000

Anne Bogart, Tina Landau: Úhly pohledu, Praha 2007

Declan Donnellan: Herec a jeho cíl, Praha 2007

Irena Sławińska: Divadlo v současném myšlení, Praha 2002

Hans-Thies Lehmann: Postdramatické divadlo, Bratislava 2007

Peter Brook: Pohyblivý bod, Praha 1996

Dana Kalvodová: Asijské divadlo na konci milénia, Praha 2003

Elinor Fuchs: The Death of Character, Perspectives on Theater after Modernism, Indiana University Press, 1996

Jon Whitmore: Directing Postmodern Theatre, Ann Arbor, 2001

Časopisy: Svět a divadlo, Taneční zóna, Loutkář.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou získání zápočtu za zimní semestr je 80% účast na seminářích. Podmínkou složení zkoušky v letním semestru a tedy i podmínkou úspěšného ukončení předmětu je aktivní účast na seminářích, zpracování seminární práce formou pětistránkové eseje reflektující obsah výuky za celý rok.

Poznámka

Předmět může navštěvovat omezený počet studentů katedry produkce a teorie a kritiky.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Pro studenty / Rozvrhy

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost
()
JIŘIČKA L.
15:30–17:00
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 15:30–17:00 Lukáš JIŘIČKA
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů