Historie, teorie a praxe české činoherní kritiky 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201HKR1 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Radmila HRDINOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Radmila HRDINOVÁ

Obsah

Obsah zimního semestru:

  1. Kritický spor o Máchův Máj a dvojí pojetí činoherní dramaturgie od obrozeneckých dob k dnešní reflexi i formám diferenciace mezi „objektivně“ a „subjektivně“ romantickým, angažovaným, resp. dokumentárním či politickým, a „básnickým“, resp. „čistě uměleckým“ i event. subverzivním divadlem; Mácha a Tyl, Mácha a avantgarda.
  2. Český kriticismus se základem u Dobrovského (kritika kultu Jana Nepomuckého) od Havlíčka k Masarykovi a česká činoherní kritika od Nerudy k Vodákovi.
  3. Nerudova divadelní kritika jako pražská obdoba Lessingovy Hamburské dramaturgie: kritika jako teoretická, resp. programová dramaturgie v jejím bezprostředním vztahu k aktuální praxi; díla a tendence.
  4. Vodákovo pojetí dramatického umění jako umění inscenačního se základem v herectví reflektovaném na hranici specifického scénování a scénování české společnosti.
  5. Kritik Václav Tille a režisér František Zavřel: Normativní a programová kritika, normy a módy nebo tendence, kritika jako programová dramaturgie.

Výsledky učení

Cílem předmětu je vést studenty režie a dramaturgie KČD k hlubšímu pochopení vztahu divadla a diváků v kontextu dobové společenské mentality na hranici obecně kulturní a odborně divadelní reflexe. Ve výsledku jde o sledování vývoje této reflexe nikoli v rámci úzce akademického (či pseudoakademického) oddělování kritiky a dramaturgie, ale o takové pojetí obou disciplín, které odpovídá reálné situaci a které by bylo adekvátní jak reálnému vztahu divadla a jeho diváků, tak vztahu tvorby a reflexe v divadelní praxi, v níž se jednotlivé profese (režisér – dramaturg – kritik) prolínají, jak ostatně dokládají konkrétní příklady: tak je předmět významný i pro studium historie i současné praxe a perspektiv české činohry na úrovni, na které se studium historického materiálu stává součástí (o příslušné znalosti opřené!) sebeidentifikace talentu a rozvíjení jeho různých stránek.

Předpoklady a další požadavky

Aktivní účast na seminářích, písemné vypracování seminární práce.

Literatura

Z uvedených seznamů literatury s širším záběrem doporučuje pedagog ke studiu přísně vybrané (a počtem i rozsahem zvládnutelné) položky podle jejich zaměření, doposud získané vědomostní báze a zájmu o možná dílčí témata ke společnému i individuálnímu využití.

I.

II.

III.

IV.

V.

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu na základě předložené písemné seminární práce na zadané téma.

Poznámka

Možné náměty seminárních prací:

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost K225
Učebna - teoretické předměty

(Karlova 26, Praha 1)
HRDINOVÁ R.
11:00–12:30
(paralelka 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
11:00–12:30 Radmila HRDINOVÁ Učebna - teoretické předměty
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů