Historie, teorie a praxe české činoherní kritiky 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201HKR1 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Zuzana SÍLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Radmila HRDINOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je vést studenty režie a dramaturgie KČD k hlubšímu pochopení vztahu divadla a diváků v kontextu dobové společenské mentality na hranici obecně kulturní a odborně divadelní reflexe. Ve výsledku jde o sledování vývoje této reflexe nikoli v rámci úzce akademického (či pseudoakademického) oddělování kritiky a dramaturgie, ale o takové pojetí obou disciplín, které odpovídá reálné situaci a které by bylo adekvátní jak reálnému vztahu divadla a jeho diváků, tak vztahu tvorby a reflexe v divadelní praxi, v níž se jednotlivé profese (režisér – dramaturg – kritik) prolínají, jak ostatně dokládají konkrétní příklady: tak je předmět významný i pro studium historie i současné praxe a perspektiv české činohry na úrovni, na které se studium historického materiálu stává součástí (o příslušné znalosti opřené!) sebeidentifikace talentu a rozvíjení jeho různých stránek.

Forma studia

Semináře, vypracování písemné práce.

Předpoklady a další požadavky

Aktivní účast na seminářích, písemné vypracování seminární práce.

Obsah kurzu

Obsah zimního semestru:

  1. Kritický spor o Máchův Máj a dvojí pojetí činoherní dramaturgie od obrozeneckých dob k dnešní reflexi i formám diferenciace mezi „objektivně“ a „subjektivně“ romantickým, angažovaným, resp. dokumentárním či politickým, a „básnickým“, resp. „čistě uměleckým“ i event. subverzivním divadlem; Mácha a Tyl, Mácha a avantgarda.
  2. Český kriticismus se základem u Dobrovského (kritika kultu Jana Nepomuckého) od Havlíčka k Masarykovi a česká činoherní kritika od Nerudy k Vodákovi.
  3. Nerudova divadelní kritika jako pražská obdoba Lessingovy Hamburské dramaturgie: kritika jako teoretická, resp. programová dramaturgie v jejím bezprostředním vztahu k aktuální praxi; díla a tendence.
  4. Vodákovo pojetí dramatického umění jako umění inscenačního se základem v herectví reflektovaném na hranici specifického scénování a scénování české společnosti.
  5. Kritik Václav Tille a režisér František Zavřel: Normativní a programová kritika, normy a módy nebo tendence, kritika jako programová dramaturgie.

Doporučená nebo povinná literatura

Z uvedených seznamů literatury s širším záběrem doporučuje pedagog ke studiu přísně vybrané (a počtem i rozsahem zvládnutelné) položky podle jejich zaměření, doposud získané vědomostní báze a zájmu o možná dílčí témata ke společnému i individuálnímu využití.

I.

II.

III.

IV.

V.

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu na základě předložené písemné seminární práce na zadané téma.

Poznámka

Možné náměty seminárních prací:

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost K225
Pracovna pedagogů

(Karlova 26, Praha 1)
HRDINOVÁ R.
11:00–12:30
(paralelka 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
11:00–12:30 Radmila HRDINOVÁ Pracovna pedagogů
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů