Sborový zpěv 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201SZV1 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Jiří SVĚRÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří SVĚRÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Rozvinout schopnost studentů reagovat jeden na druhého, naučit je určité kolegiální kázni, která vede ke skupinovému výsledku, ale nepotlačuje jejich schopnosti a dovednosti individuální. Zvládnout následující znalosti a dovednosti:

 1. Správné tvoření tónu a správné dýchání.
 2. Vědomí vlastního těla.
 3. Poznání různých hudebních žánrů.
 4. Improvizace.
 5. Výraz.
 6. Studenti mohou vytvořit vlastní instrumentální skupinu

Forma studia

Nazkoušení sborových písní a jejich předvedení na klauzurních zkouškách.

Předpoklady a další požadavky

Hudební sluch a hlasové dispozice ověřené přijímacím řízením.

Obsah kurzu

Úkolem předmětu je naučit studenty herectví správně intonovat, co nejbezpečněji se pohybovat ve vícehlasu a dobře rytmicky i melodicky zvládat jednohlas.

Studenti procházejí různými hudebními žánry, od lidové písně přes artiificiální hudbu až k hudbě nonartificiální. Jde o správné tvoření tónu a správné dýchání vzhledem k danému žánru a také jeho dobrá interpretace. Souvisí to s uvědomováním si vlastního těla: praktická cvičení probíhají vždy na začátku zkoušky při rozezpívání. Další součástí je výuka improvizace, která by měla připravit posluchače na problémy při orientaci v hudebním prostoru. Podstatnou součástí je také práce s výrazem, vzhledem k textovému a hudebnímu obsahu. Výuka většinou probíhá v součinnosti s hereckou tvorbou, studenti často nastudované písně používají v inscenacích.

 1. Správné tvoření tónu a správné dýchání.
 2. Vědomí vlastního těla.
 3. Poznání různých hudebních žánrů.
 4. Improvizace.
 5. Výraz.

Doporučená nebo povinná literatura

Hudební literatura vzhledem k studovaným divadelním hrám a cvičením. Zahrnuje všechny žánry.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na zkouškách, přesvědčivý pěvecký výkon na klauzurních přehrávkách.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů