Historie, teorie a praxe české činoherní kritiky 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201HKR2 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Zuzana SÍLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Radmila HRDINOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je vést studenty režie a dramaturgie KČD k hlubšímu pochopení vztahu divadla a diváků v kontextu dobové společenské mentality na hranici obecně kulturní a odborně divadelní reflexe. Ve výsledku jde o sledování vývoje této reflexe nikoli v rámci úzce akademického (či pseudoakademického) oddělování kritiky a dramaturgie, ale o takové pojetí obou disciplín, které odpovídá reálné situaci a které by bylo adekvátní jak reálnému vztahu divadla a jeho diváků, tak vztahu tvorby a reflexe v divadelní praxi, v níž se jednotlivé profese (režisér – dramaturg – kritik) prolínají, jak ostatně dokládají konkrétní příklady: tak je předmět významný i pro studium historie i současné praxe a perspektiv české činohry na úrovni, na které se studium historického materiálu stává součástí (o příslušné znalosti opřené!) sebeidentifikace talentu a rozvíjení jeho různých stránek.

Forma studia

Semináře, vypracování písemné práce.

Předpoklady a další požadavky

Aktivní účast na seminářích, písemné vypracování seminární práce.

Obsah kurzu

Obsah zimního semestru:

  1. K. H. Hilar a jeho cesta od kritiky k dramaturgii a režii: hranice kritiky a dramaturgie jako hranice reflexe a sebereflexe a další příklady vztahu kritiky a praktické dramaturgie, resp. profesionální tvorby ve vývoji představitelů české činohry; Hilar a Václav Vydra; Hilar a Šalda a Šaldův poměr k divadlu.
  2. Typologie, resp. genologie kritiky a její diferenciace v období 1. republiky: Jindřich Vodák, Otokar Fischer, A. M. Píša a další; František Götz jako dramaturg, teoretik a kritik, O. Fischer jako kritik, historik, dramaturg a šéf činohry.
  3. Frejkova A Burianova dramaturgie jako kritika a Honzlova jako programová estetika či poetika, akademická teatrologie a ideologie.
  4. Kritika a ideologie: od avantgardní k socialisticko-realistické dramaturgii, od kritiky k sebekritice.
  5. Kritika a dramaturgie cestou k 60. letům a v 60. letech u nás i ve světě a vývoj vzájemného vztahu kritiky a dramaturgie (či opačně) od tzv. normalizace k polistopadovému otevření světu i módám dneška.

Doporučená nebo povinná literatura

Z uvedených seznamů literatury s širším záběrem doporučuje pedagog ke studiu posluchačů a posluchaček přísně vybrané (a počtem i rozsahem zvládnutelné) položky podle jejich zaměření, doposud získané vědomostní báze a zájmu o možná dílčí témata ke společnému i individuálnímu využití.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

Hodnoticí metody a kritéria

Klasifikace na základě předložené písemné seminární práce na zadané téma.

Poznámka

Možné náměty seminárních prací:

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů