Scénografická tvorba ve specifické skupině 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204STS1 Z 1 20S česky zimní

Garant předmětu

Vladimír NOVÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vladimír NOVÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit studenty se základními možnostmi práce s materiálem, prostorem a dalšími výtvarnými prostředky ve specifické skupině, kde se scénografie stává nedílnou součástí procesu divadelní tvorby.

Forma studia

Seminář a praktické workshopy.

Předpoklady a další požadavky

Předmět je nutné zapsat společně s předměty Režijní, dramaturgická a herecká tvorba ve specifické skupině a Základy speciální pedagogiky a antropologie.

Obsah kurzu

Praktická a teoretická příprava studenta na divadelní práci ve specifických skupinách v kontextu scénografické tvorby.

Doporučená nebo povinná literatura

BABYRÁDOVÁ, H. Výtvarná dílna. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. ISBN 80-7254-705-4, ISBN 80-210-3879-9

PRINZHORN, H. Výtvarná tvorba duševně nemocných. 1. vyd. Řevnice: Arbor vitae, 2009. ISBN 978-80-87164-36-5

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se vyžaduje aktivní účast na seminářích a průběžné konzultování autorských projektů.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů