Sborový zpěv

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205SBZ zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Radek MARUŠÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Dílna

Předpoklady a další požadavky

Nejsou

Obsah kurzu

Student se účastní pravidelných setkání zaměřených na rozvoj hudebních dovedností a sborového zpěvu a podílí se na skupinové tvorbě.

Doporučená nebo povinná literatura

TICHÁ, Alena. Hlasová výchova v dětském sboru prostřednictvím her a motivací. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2004. 95 s. ISBN 80-7068-186-1.

BUČEK, Miloslav. Sborový zpěv II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 240 s. ISBN 80-210-0513-0.

Hodnoticí metody a kritéria

Alktivní účast v dílně.

Poznámka

Není

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
12.10.2022 16:00–17:30 Učebna S305 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů