Základy speciální pedagogiky a antropologie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ZPS1 Z 1 10S česky zimní

Garant předmětu

Vladimír NOVÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vladimír NOVÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit studenty se základní psychologickou a speciálně pedagogickou terminologií, aplikací pojmů a teorií v rovině sociální práce a problematice lidí se znevýhodněním. A dále se základními divadelně antropologickými principy a antropologickými perspektivami divadla.

Forma studia

Přednáška.

Předpoklady a další požadavky

Předmět je nutné zapsat společně s předměty Režijní, dramaturgická a herecká tvorba ve specifické skupině a Scénografická tvorba ve specifické skupině.

Obsah kurzu

Teoretická příprava studenta na divadelní práci ve specifických skupinách.

Doporučená nebo povinná literatura

BARBA, E., SAVARESE, N. Slovník divadelní antropologie. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 2000. ISBN 80-7008-109-0, ISBN 80-7106-369-X

BLAŽEK, B., OLMROVÁ, J. Krása a bolest. 1. vyd. Praha: Panorama, 1985.

MIKEŠ, Vladimír. Herectví jako úvaha o smyslu současnosti. In Divadelní revue, číslo 1, ročník 2001.

PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 1. vyd. Brno: Paido, 1998. ISBN 80-85931-65-6

VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 3. vyd. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-802-3

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na seminářích a zvládnutí základní terminologie a teorií ze speciální pedagogiky a divadelní antropologie.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů