Otázky současné teorie literatury

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207STL0 ZK 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel JANOUŠEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Přednáška.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Přednášky budou věnovány různým teoretickým metodologiím a konceptům tak, jak navozuje nejen aktuální perspektiva, ale i česká tradice tohoto způsobu myšlení o literatuře a umění. Posluchač by se tak měl seznámit s vývojem teorie literatury a umění od literárního pozitivismu přes klíčové směry 20. století. Studentům přitom budou nabídnuty informace, které by jim měly umožnit uvědomit si historickou proměnlivost užívaných teoretických pojmů i variabilitu forem teoretického kladení otázek a konstruování odpovědí.

Tematické okruhy:

I. Myšlení o literatuře a umění v jeho výchozí „naivistické“ fázi.

II. Nástup metodologických škol: konfrontace jednotlivých směrů myšlení a jejich rozdílných způsobů kladení teoretických otázek:

III. Současné „jednorázové“ konceptuální teoretické myšlení.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BARTHES, Roland. Nulový stupeň rukopisu: Základy sémiologie. Praha: Československý spisovatel, 1967.

COMPAGNON, Antoine. Démon teorie: literatura a běžné myšlení. Brno: Host, 2009. ISBN 978-80-7294-324-1.

ČERVENKA, Miroslav. Styl a význam. Praha: Československý spisovatel, 1991. ISBN 80-202-0267-6.

ČERVENKA, Miroslav, ed. Čtenář jako výzva: Výbor z prací kostnické školy recepční estetiky. Brno: Host 2001. ISBN 80-86055-92-2.

EAGLETON, Terry. Úvod do literární teorie. Praha: Triáda, 2005. ISBN 80-86138-72-0.

DOLEŽEL, Lubomír. Identita literárního díla. Praha – Brno: ÚČL AV ČR – Host, 2004. ISBN 80-85778-39-4.

DOLEŽEL, Lubomír. Heterocosmica. Fikce a možné světy. Praha: UK, 2003. ISBN 80-246-0735-2.

INGARDEN, Roman. Umělecké dílo literární. Praha: Odeon, 1989. ISBN 80-207-0104-4.

ECO, Umberto. Šest procházek literárními lesy: přednášky na Harvardově univerzitě. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-248-2.

JANKOVIČ, Milan. Dílo jako dění smyslu. Praha: Pražská imaginace – ÚČSL ČSAV, 1992. ISBN 80-7110-060-9.

JANOUŠEK, Pavel. Design jako literárněvědný pojem? In: Týž. … a další studie. Praha: Academia, 2018. ISBN 978-80-200-2834-1.

JEDLIČKOVÁ, Alice, ed. a MACURA, Vladimír, ed. Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno: Host, 2013. ISBN 978-80-7294-848-2.

MUKAŘOVSKÝ, Jan. Kapitoly z české poetiky I.: Obecné věci básnictví. Praha: Svoboda, 1948.

MÜLLER, Richard, ed. a ŠIDÁK, Pavel, ed. Slovník novější literární teorie: glosář pojmů. Praha: Academia, 2012. ISBN 978-80-200-2048-2.

OSOLSOBĚ, Ivo. Ostenze, hra, jazyk: Sémiotické studie. Brno: Host, 2003. ISBN 80-7294-076-7.

STANZEL, Franz K. Teorie vyprávění. Praha: Odeon, 1988.

ŠKLOVSKIJ, Viktor. Teorie prózy. Praha: Akropolis 2003. ISBN 80-7304-026-3.

VODIČKA, Felix. Struktura vývoje. Praha: Odeon, 1969.

(u některých titulů jsou studentům zadávány pouze vybrané kapitoly)

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška prověřující jak rámcové porozumění veškerým metodologiím (40 %), tak schopnost vysvětlit principy jednoho vybraného konceptu a prokázat ji na práci s konkrétním materiálem (40 %); dále pak 80% docházka, aktivní účast na hodinách včetně případného plnění dílčích zadání (20 %).

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost S410
Učebna S410 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
JANOUŠEK P.
08:45–10:15
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 08:45–10:15 Pavel JANOUŠEK Učebna S410 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů