Kritický seminář 4

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204KRI4 ZK 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zdeněk TICHÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Seznámení studentů se základy kritické práce.
 2. Zařazení aktuálních divadelních tendenci do kontextu s ostatními oblastmi umění.
 3. Rozvíjení kritické reflexe dění v zahraničním divadle a skrze ni pěstovat u studentů vědomí širších souvislostí.
 4. Vedení studentů k tomu, aby dokázali vedle kritického hodnocení práce jiných reflektovat s kritickým odstupem i svou vlastní tvorbu.
 5. Pochopení vztahu umělce a kritika jako partnerů v dialogu.

Forma studia

Diskuse, analýza ukázek zaznamenaných na médiích, analýza textů, analýza aktuálně uváděných divadelních představení

Předpoklady a další požadavky

 1. Schopnost vést dialog.
 2. Schopnost reflexe a sebereflexe.
 3. Schopnost analýzy.
 4. Základní přehled o současném divadelním dění.

Obsah kurzu

Osnova:

 1. Úvod do světa divadelní kritiky - od Diderota přes Čapka k Machoninovi.
 2. Elementární reflexe viděného a slyšeného jako výchozí materiál recenze.
 3. Analýza divadelní inscenace s akcentem na kritický rozbor jednotlivých složek.
 4. Divadelní festivaly jako místo umělecké konfrontace.
 5. Rozhovor jako součást kritické reflexe.
 6. Aktuální tendence v českém, respektive světovém divadle.
 7. Kritická reflexe vlastní tvorby.
 8. Umění vést polemiku aneb Kritická reflexe současné kritiky.

Sylabus:

Základní formou kritického semináře jsou diskuse o divadelních představeních, během nichž se prostřednictvím dialogu studenti učí pregnantně formulovat a tříbit vlastní názory. Další důležitou etapu pak představují i písemné analýzy a reflexe, které směřují ke schopnosti napsat odbornou recenzi divadelní inscenace. Účastníci semináře rozvíjejí své schopnosti reflexe divadla v mezinárodním kontextu s ohledem na různost žánrů, progresivních trendů i originalitu výrazných uměleckých osobností a zároveň i v kontextu s děním v ostatních oblastech umění. Schopnost kritické reflexe (a sebereflexe!) zde rozhodně není cílem, ale stává se prostředkem k rozvíjení tvůrčího myšlení. Zároveň působí jako katalyzátor uměleckého dialogu, který může fungovat nejenom mezi členy samotného inscenačního týmu, ale v ideálním případě vzniká inspirativní komunikace i mezi umělci a odbornou kritikou.

Doporučená nebo povinná literatura

DONNELLAN Declan: Herec a jeho cíl. 1. vyd. Praha: Brkola, 2007. ISBN 978-80-903842-1-7

HULEC Vladimír - NĚMEČKOVÁ Lucie - TICHÝ Zdeněk A.: Vladimír Morávek - U nás nudou neumřete. 1. vyd. Praha: Pražská scéna, 2004. ISBN 80-86102-20-3

PAVIS Patrice: Divadelní slovník. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 2003. ISBN 80-7008-157-0

SMOLÁKOVÁ Vlasta - TOBIÁŠ Egon: Fenomén Lébl aneb Nikdy nevíš, kdy zas budeš amatér. 1. vyd. Praha: Pražská scéna, 1996. ISBN 80-901671-6-0

SMOLÁKOVÁ Vlasta: Fenomén Lébl 2 aneb Dobře se spolu bavit - S pánembohem!. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav - Pražská scéna, 2005. ISBN 807008-178-3 (DÚ) ? 80-86102-56-4 (PS)

TICHÝ Zdeněk A.: Ivan Rajmont - Režisér a jeho divadlo. 1. vyd. Praha: Pražská scéna, 2005. ISBN 80-86102-54-8

Hodnoticí metody a kritéria

Poznámka

Předmět je otevřen i pro zájemce z ostatních oborů.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Pro studenty / Rozvrhy

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů