Režijní, dramaturgická a herecká tvorba ve specifické skupině 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204RSS1 Z 1 40S česky zimní

Garant předmětu

Vladimír NOVÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vladimír NOVÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení studentů se základní problematikou dramaturgicko-režijních a hereckých tvůrčích principů ve specifické skupině (se znevýhodněním) v procesu zkoušení divadelního představení. Hledání možností a východisek pro tvorbu představení ve specifických skupinách s využitím alternativních a loutkových divadelních postupů.

Forma studia

Seminář, praktické workshopy, analýzy konkrétních projektů, písemné reflexe.

Předpoklady a další požadavky

Předmět je nutné zapsat společně s předměty Scénografická tvorba ve specifické skupině a Základy speciální pedagogiky a antropologie.

Obsah kurzu

Praktická a teoretická příprava studenta na divadelní práci ve specifických skupinách. Součástí je průběžná práce na vlastním autorském projektu a reflexe tohoto zkoušení.

Doporučená nebo povinná literatura

MAJOR, L. Myšlení o divadle I. 2. vyd. Praha: Herrmann a synové, 1993.

NOVÁK, V. (ed.). Divadelní tvorba ve specifických skupinách. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2013. ISBN 978-80-7331-289-3

NOVÁK, V. Objevování vnitřní krajiny. Praha: DAMU 2012 (disertační práce).

PETŘÍČEK, M. Myšlení o divadle II. 2. vyd. Praha: Herrmann a synové, 1993.

HYVNAR, J. Herec v moderním divadle. 1. vyd. Praha: Pražská scéna, 2000. ISBN 80-86102-07-6

SLAWINSKA, I. Divadlo v současném myšlení. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 2002. ISBN 80-902482-6-8

ŠPLÍCHALOVÁ, K. Divadlo jako nabídka mezilidské estetické komunikace. Praha: DAMU 2009 (disertační práce).

VOJVODÍK, Josef. Osoba a existence. 1. vyd. Brno: Host, 2009. ISBN 978-80-7294-333-3

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se vyžaduje aktivní účast na seminářích a průběžné konzultování autorských projektů.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů