Úvod do estetiky loutkového divadla 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ELD2 zkouška 1 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Kateřina DOLENSKÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Kateřina DOLENSKÁ

Obsah

I. Historický přehled (úvod hodiny) a čtení základních textů (druhá polovina hodiny)

 1. Proměny loutky v 2. pol. 20. století II Jan Císař (Teorie herectví loutkového divadla).
 2. Proměny loutky v 2. pol. 20. století III Karel Makonj (Od loutky k objektu – výběr).
 3. Proměny loutky v 2. pol. 20. století IV Miroslav Česal (Úvod do teorie loutkového divadla, Mezní situace).
 4. Proměny loutky v 2. pol. 20. století V Petr Pavlovský (Člověk a předmět na jevišti).

II. Problematika postmoderního loutkového divadla a jeho teoretický diskurs

 1. Proměna loutkářství v 21. století I (pojem alternativa).
 2. Proměna loutkářství v 21. století II (objektové divadlo – teoretické vymezení, princip manipulace objektu a princip subjektivizace).
 3. Polský teoretik Henryk Jurkowski I (Magie loutky).
 4. Polský teoretik Henryk Jurkowski II (Proměny ikonosféry).
 5. Loutka jako divadelní funkce (Jaroslav Etlík: Divadlo jako zakoušení).
 6. Zahraniční loutkářští teoretici: John Bell / Didier Plassard / Cristina Graziolli.
 7. Karel Makonj (poznámky o loutkářské režii).
 8. Karel Makonj (Loutkové divadlo jako realizace metafory).
 9. Karel Makonj (Zázrak neoživení mrtvé hmoty, Mrtvá a živá).
 10. Významotvornost materiálu (význam scénografie – shrnutí).
 11. Problematika herectví s loutkou (shrnutí).

Výsledky učení

 1. Seznámení studenta s možnostmi loutky, masky a objektu v současném divadle.
 2. Pokus o vnímání loutkového divadla jako estetického vztahu mezi objektem a subjektem a uvědomění si z toho vyplývajících možností.
 3. Exkurs do dějin estetického myšlení o loutce a loutkovém divadle.
 4. Analýza současných vývojových tendencí ve světovém loutkářství, především v oblasti divadla loutky a herce, a možnosti inspirace pro vlastní uměleckou kreativitu studentů.

Předpoklady a další požadavky

Obecná znalost české a světové dramatické literatury, schopnost analýzy a reflexe, smysl pro dramatickou situaci a kinetiku hmoty v prostoru.

Literatura

Bezděk, Zdeněk: Kontinuita a diskontinuita, in: Svět loutkového divadla, Praha 1987, s. 187–209.

Blecha, Jaroslav; Jirásek, Pavel: Česká loutka, Praha 2008.

Brockett, Oscar G.: Dějiny divadla, Praha 1999.

Císař, Jan: Hmota v pohybu a prostoru, Disk, 2004/10, s. 30–44.

Císař, Jan: Ikon – symbol aneb zázračnost loutky, Československý loutkář, 1992/6, s. 123–125.

Císař, Jan: Malá úvaha na velké téma aneb O loutkové činohře, Loutkář, 1996/11, s. 252–254.

Císař, Jan: Na křižovatce aneb Po Plzni 1977, in: Svět loutkového divadla, Praha 1987, s. 269–304.

Císař, Jan: O jiných souvislostech..., Loutkář 1993/3, s. 49–52.

Císař, Jan: Teorie herectví loutkového divadla, Praha 1985.

Craig, Edward Gordon: O divadelním umění, Praha 2006.

Česal, Miroslav: Groteskno a loutky, Loutkář, 2003/4, s. 2–8.

Česal, Miroslav: Kapitoly z historie českého loutkového divadla a české školy herectví s loutkou, Praha 1992.

Česal, Miroslav: Kontinuita a diskontinuita II (1–3), Loutkář 1995/10, 11, 12.

Česal, Miroslav: Loutkové divadlo jako ušlechtilá zábava pro děti, Československý loutkář, 1991/4, s. 80–83.

Česal, Miroslav: Mezní situace, Československý loutkář, 1990/10.

Česal, Miroslav: Několik poznámek k současnému herectví s loutkou, Československý loutkář, 1990/1, s. 2–5.

Česal, Miroslav: Úvod do teorie loutkového divadla, in: Svět loutkového divadla, Praha 1987.

Česal, Miroslav: Základy a utužování pojetí loutkového divadla jako divadla reprodukce, Československý loutkář, 1990/6, s. 122–126.

Dubská, Alice: Dvě století českého loutkářství, Praha 2004.

Eliášková, Věra; Dvořák, Jan: Karel Makonj a Vedené divadlo, Praha 2007.

Etlík Jaroslav: Divadlo jako zakoušení: Vztah noetického a ontologického principu v divadelním umění, Divadelní revue, 1999/1, s. 3–30.

Etlík, Jaroslav: Ještě jednou k termínům, in: Divadlo a interakce III, Praha 2008.

Etlík, Jaroslav: Termíny k dohodnutí, in: Divadlo a interakce, Praha 2006.

Jirásková, Marie; Jirásek, Pavel: Loutka a moderna, Praha a Brno 2011.

Jurkowski, Henryk: Loutka jako dokonalý herec, Scénografie č. 45, s. 41–63.

Jurkowski, Henryk: Magie loutky, Praha, 1977.

Jurkowski, Henryk: Metamorfózy bábkového divadla v 20. storočí, Bratislava 2004.

Jurkowski, Henryk: Proměny ikonosféry, Praha 2010.

Kleist, Heinrich von: Tanečník a loutka, Praha 1930.

Klíma, Miloslav – Makonj, Karel a kol.: Josef Krofta – inscenační dílo, Praha 2003.

Kol. autorů: Obrazy z dějin českého loutkářství, Praha a Chrudim 2012.

Kolár, Erik: 26x loutkovost, Československý loutkář 1964/8–9, s. 196–198.

Kolár, Erik: Ke kořenům české loutkářské estetiky, Loutkář 2/2003.

Makonj, Karel: Ach ty dva systémy, Loutkář 2016/2.

Makonj, Karel: Alternativa či alternativy?, Loutkář 2012/1.

Makonj, Karel: Co loutkové divadlo zamotává Jiřímu Veltruskému?, Loutkář 2003/3.

Makonj, Karel: Craig, nadloutka a nadherec (příspěvek k tématu výzkumu proměny loutky), in: Divadlo a interakce II, Praha 2007.

Makonj, Karel: Divadlo mezi objektem a subjektem, in: Divadlo a interakce I, Praha 2006.

Makonj, Karel: Herecké a loutkové divadlo – jednovaječná či dvoubuněčná dvojčata?, in: Divadlo a interakce III, Praha 2008.

Makonj, Karel: I.–VI. kapitola o režii v divadle loutky a herce, Loutkář 2003/1–6, s. 42–43, 87–89, 140–142, 183–185, 226–228, 282–283

Makonj, Karel: K tématu „osobnostního“ herectví, in: Divadlo a interakce III, Praha 2008.

Makonj, Karel: Loutka a herec (nad pozapomenutou studií Ladislava Daneše v semináři Jana Mukařovského), in: Divadlo a interakce VI, Praha, 2012.

Makonj, Karel: Loutka, podloutka a nadloutka, Loutkář 2002/2.

Makonj, Karel: Loutkové divadlo jako realizace metafory aneb Herec, nebo loutkoherec?, Disk 2003/6, s. 73–82.

Makonj, Karel: Loutkové divadlo v zrcadle aspektů, Československý loutkář, 1990/1, s. 6–7.

Makonj, Karel: Od loutky k objektu, Praha 2007.

Makonj, Karel: Subjekti a objekti, in: Divadlo a interakce II, Praha 2007.

Malíková, Nina; Dvořák, Jan: Karel Brožek: víra v sílu loutkového divadla, Praha 2015.

Pavis, Patrice: Divadelní slovník: Slovník divadelních pojmů, Praha 2003.

Pavlovský, Petr (ed.): Základní pojmy divadla: teatrologický slovník, Praha 2005.

Pavlovský, Petr: Člověk a předmět na jevišti, Divadelní revue, 1995/3, s. 73–75.

Preisner, Rio: Exkurs o loutce a loutkovitosti, in: J. N. Nestroy, tvůrce tragické frašky, Praha 1968.

Ribi, Hana: Edward Gordon Craig. Figura a abstrakce, Praha 2008.

Schulz, Bruno: Skořicové krámy, in: Republika snů, Praha 1988.

Sokol, František (ed.): Svět loutkového divadla, Praha 1987.

Srba, Bořivoj: Poetické divadlo E. F. Buriana, Praha 1971.

Tománek, Alois: Podoby loutky, Praha 1998

Veltruský, Jiří: Loutkové divadlo a herectví, in: Příspěvky k teorii divadla, Praha 1994.

Vojtíšková, Zuzana (ed.): Živé dědictví loutkářství, Praha a Chrudim, 2013.

Zich, Otakar: Loutkové divadlo, Loutkář 1994/8–9 nebo in: Estetika dramatického umění, Praha 1931 (2. vydání 1987).

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a reflexe zadaných textů a aktivní účast v diskusích. Celkové hodnocení: 50 % aktivita studenta v hodině, 50 % ústní zkouška.

Poznámka

Možnost zápisu pouze pro studenty oborů Režie-Dramaturgie, Scénografie a Teorie a kritika.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Pro studenty / Rozvrhy

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost R210
Učebna teorie

(Karlova 26, Praha 1)
DOLENSKÁ K.
09:00–10:30
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 09:00–10:30 Kateřina DOLENSKÁ Učebna teorie
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů