Hudební aktivity (sbor, orchestr) 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204HAK1 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Vratislav ŠRÁMEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vratislav ŠRÁMEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Rozvíjení hudebních a pěveckých dovedností posluchačů v rámci kolektivní tvorby, vnímání zvuku jako součásti divadelního myšlení.
 2. Praktický kontakt s historií vývoje hudebního myšlení.
 3. Unisono, vnímání kolektivní tvorby.

Forma studia

 1. Lektorská činnost.
 2. Zpěv ansámblový i sólový, hra na hudební nástroje všech typů, práce s mikrofonem, analýza viděného (notový zápis) i slyšeného (hudební nahrávky).

Předpoklady a další požadavky

 1. Obecná znalost české a světové hudby - žánrově neomezeno.
 2. Obecná znalost čtení notového zápisu.
 3. Kreativní předpoklady.
 4. Schopnost nonverbální komunikace, analýzy a reflexe.

Student musí mít obecnou znalost základních hudebních pojmů - souběžně navštěvovat předmět Hudební nauka.

Obsah kurzu

Schopnost hudební komunikace je chápána jako jedna ze složek herectví alternativního a loutkového divadla.

Práce se zvukem a hudbou je chápána jako jeden z podílejících se komponentů jevištního díla ve vzájemné interakci s ostatními komponenty.

 1. Úryvky z gregoriánského chorálu, černošské spirituály, lidové písně jednohlasně - Hospodine, pomiluj ny, Svatý Václave, Seikilova píseň, písně husitské, It's Me O' Lord, I'm troubled, Deep river, lidové písně české, moravské, slezské, lašské, Zakarpatský oblouk, romské a dle aktuálního výběru.
 2. Práce zvukové složce semestrálních prací dle požadavků vedoucího pedagoga hereckého ateliéru.
 3. Intonační přesnost a zvuková vyrovnanost.

Doporučená nebo povinná literatura

J. Pohanka: Dějiny české hudby v příkladech,

L. Janáček: Moravská lidová poezie v písních, Lašské písně, Slezské písně

F. Sušil: Moravské národní písně

Eva Davidová, K. Holub: Čhajori romaňi

Zbyněk Andrš: Rozhovory o romské hudbě

Další notový materiál u pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity na cvičeních.

Poznámka

Volitelný předmět celofakultní pro max. 15 studentů z ostatních kateder DAMU.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Pro studenty / Rozvrhy

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost R202
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
ŠRÁMEK V.
13:15–14:45
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 13:15–14:45 Vratislav ŠRÁMEK Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů