Hudební aktivity (sbor, orchestr) 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204HAK1 Z 1 2T anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Vratislav ŠRÁMEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vratislav ŠRÁMEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

1.Rozvíjení hudebních a pěveckých dovedností posluchačů v rámci kolektivní tvorby, vnímání zvuku jako součásti divadelního myšlení.

2.Praktický kontakt s historií vývoje hudebního myšlení.

3.Unisono, vnímání kolektivní tvorby.

Forma studia

1.Lektorská činnost.

2.Zpěv ansámblový i sólový, hra na hudební nástroje všech typů, práce s mikrofonem, analýza viděného (notový zápis) i slyšeného (hudební nahrávky).

Předpoklady a další požadavky

  1. Obecná znalost české a světové hudby - žánrově neomezeno.
  2. Obecná znalost čtení notového zápisu.
  3. Kreativní předpoklady.
  4. Schopnost nonverbální komunikace, analýzy a reflexe.

Student musí mít obecnou znalost základních hudebních pojmů - souběžně navštěvovat předmět Hudební nauka.

Obsah kurzu

Schopnost hudební komunikace je chápána jako jedna ze složek herectví alternativního a loutkového divadla.

Práce se zvukem a hudbou je chápána jako jeden z podílejících se komponentů jevištního díla ve vzájemné interakci s ostatními komponenty.

1.Úryvky z gregoriánského chorálu, černošské spirituály, lidové písně jednohlasně - Hospodine, pomiluj ny, Svatý Václave, Seikilova píseň, písně husitské, It's Me O' Lord, I'm troubled, Deep river, lidové písně české, moravské, slezské, lašské, Zakarpatský oblouk, romské a dle aktuálního výběru.

2.Práce zvukové složce semestrálních prací dle požadavků vedoucího pedagoga hereckého ateliéru.

3.Intonační přesnost a zvuková vyrovnanost.

Doporučená nebo povinná literatura

J. Pohanka: Dějiny české hudby v příkladech,

L. Janáček: Moravská lidová poezie v písních, Lašské písně, Slezské písně

F. Sušil: Moravské národní písně

Eva Davidová, K. Holub: Čhajori romaňi

Zbyněk Andrš: Rozhovory o romské hudbě

Další notový materiál u pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity na cvičeních.

Poznámka

Volitelný předmět celofakultní pro max. 15 studentů z ostatních kateder DAMU.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Rozvrhy hodin

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost R302
Taneční sál

(Karlova 26, Praha 1)
ŠRÁMEK V.
15:00–16:30
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 15:00–16:30 Vratislav ŠRÁMEK Taneční sál
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů