Světelný design - kurz 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204SVD1 Z 1 40S česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Robert SMOLÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Program, otvírá studentům scénografie DAMU - KALD poznání světelného designu a nových technologií, počítačových aplikací, světelné a zvukové technologie, projekce, videa a senzorové technologie v prostředí divadla a jiných alternativních prostor se zaměřením k využití zmiňovaných technologií pro alternativní a multimediální tvorbu.

Výukové prostory:

Forma studia

Praktické dílny a prezentace v prostorách vybavených světelnou technikou.

Předpoklady a další požadavky

Studiem předmětu světelný design doplňuje student studium scénografie nebo režie ALD; student projevuje výtvarné nadání.

Obsah kurzu

Po bližším poznání problematiky pod vedením lektorů z Institutu Světelného designu mohou studenti výsledky práce integrovat se svými pedagogy scénografie a později realizovat v scénografických projektech.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura a odborný tisk.

Hodnoticí metody a kritéria

Prezentace výsledků praktických cvičení je vedle prokázání vizuální představivosti v rámci praktického cvičení a vědomostí spojených se světelným designem měřítkem ke klasifikaci studenta.

Poznámka

Vyšší stádium studia a specializace studentů scénografie bude obsahovat proporcionálně vyvážený objem výtvarnosti, scénografie a technologie.

Pro studenty scénografie ALD a režie-dramaturgie ALD, kapacita cca 10 frekventantů.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů