Mezifakultní spolupráce 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
200MFS2 zápočet 2 50 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 13 až 23 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní i letní

Garant předmětu

Michal SOMOŠ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal SOMOŠ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student dokáže tvůrčím způsobem uplatnit znalosti a dovednosti získané při studiu svého oboru jako člen týmu uměleckého projektu v jiném druhu umění (film, hudba, tanec, opera atd.).

Forma studia

Tvůrčí podíl na uměleckém projektu (FAMU, HAMU).

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Tvůrčí spolupráce na uměleckém projektu studentů jiné fakulty AMU pod vedením pedagogů FAMU nebo HAMU.

Doporučená nebo povinná literatura

Není.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet bude udělen na základě potvrzení o spolupráci, že se zapsaný student podílel na tvůrčím projektu studentů jiné fakulty AMU. Potvrzení zašle odpovědná osoba na adresu michal.somos@damu.cz nejpozději 14 dní před skončením zkouškového období v daném semestru. Potvrzení bude obsahovat název projektu, jméno zapsaného studenta, jeho roli/pozici v projektu a rozsah, který student na projektu odpracoval (1 ECTS odpovídá rozsah 25 hodin práce!). Odpovědné osoby: FAMU - vedoucí výroby Studia FAMU, studijní proděkan; HAMU - studijní proděkan.

Poznámka

Předmět je vypsán v každý semester jako modul a lze jej zapsat jako volitelný až do posledního dne období řádné výuky v daném semestru.

Komunikace s odpovědnou osobou na jiné fakultě a zajištění potvrzení o spolupráci je úlohou zapsaného studenta, nikoliv studijního oddělení DAMU či jiné fakulty.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
02.01.2023 09:00–12:00 Michal SOMOŠ
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů