Tisk

Předměty a studijní plány zajišťované fakultou

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh Zakončení Kredity Rozsah Semestr
Vyučující
200EAA1 Analýza inscenace I. 1
 
anglicky ZK 3 2T zimní Předmět není vypsán
200EAB1 Analýza inscenace II. 1
 
anglicky ZK 3 2T letní Předmět není vypsán
200EDA1 Dialogické jednání pro zahraniční studenty I. 1
 
anglicky ZK 3 2T zimní Předmět není vypsán
200EDB1 Dialogické jednání pro zahraniční studenty II. 1
 
anglicky ZK 3 2T letní Předmět není vypsán
200EHT1 Herecké techniky 1
 
anglicky ZK 3 2T zimní Předmět není vypsán
200EHT2 Herecké techniky 2
 
anglicky ZK 3 2T letní Předmět není vypsán
200EIP1 Inscenační praxe 1
 
anglicky ZK 3 4T letní Předmět není vypsán
200MJZK Jak se zachovat v kritických situacích (nejen) na akcích
 
česky Z 1 4S letní Předmět není vypsán
200MCF Masterclass castingu a filmového herectví
 
česky Z 1 6SS letní Předmět není vypsán
200MFS1 Mezifakultní spolupráce 1
 
anglicky, česky Z 1 25DS zimní i letní Zapsat
200MFS2 Mezifakultní spolupráce 2
 
anglicky, česky Z 2 50DS zimní i letní Zapsat
200MFS3 Mezifakultní spolupráce 3
 
anglicky, česky Z 3 75DS zimní i letní Předmět není vypsán
200EMC1 Moderní české divadlo v teorii a praxi 1
 
anglicky ZK 3 2T zimní i letní Předmět není vypsán
200PPDP Profesní příprava k divadelní praxi
 
česky Z 2 28S zimní i letní Předmět není vypsán
200EPA1 Projekt Erasmus I. 1
 
anglicky ZK 12 10T zimní Předmět není vypsán
200ERA1 Projekt Erasmus I. 1
 
anglicky ZK 8 10T zimní Předmět není vypsán
200EPB1 Projekt Erasmus II. 1
 
anglicky ZK 12 10T letní Předmět není vypsán
200TEP1 Technika pohybu 1
 
česky Z 2 2T zimní Předmět není vypsán
200TEP2 Technika pohybu 2
 
česky ZK 2 2T letní Předmět není vypsán
200ROM1 Tvůrčí dílna romské písňové poezie a hudby
 
česky Z 2 40S zimní i letní Předmět není vypsán
200ZSS3 Zahraniční stáž studijní pobyt česky Z 18 zimní i letní Zapsat
200ZSZ Základy světelné a zvukové techniky
 
česky Z 1 6SS zimní i letní Předmět není vypsán