Tisk

Předměty a studijní plány zajišťované fakultou

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
200EAA1 Analýza inscenace I. 1
 
anglicky ZK 3 2T Předmět není vypsán
200EAB1 Analýza inscenace II. 1
 
anglicky ZK 3 2T Předmět není vypsán
200EDA1 Dialogické jednání pro zahraniční studenty I. 1
 
anglicky ZK 3 2T Předmět není vypsán
200EDB1 Dialogické jednání pro zahraniční studenty II. 1
 
anglicky ZK 3 2T Předmět není vypsán
200EHT1 Herecké techniky 1
 
anglicky ZK 3 2T Předmět není vypsán
200EHT2 Herecké techniky 2
 
anglicky ZK 3 2T Předmět není vypsán
200EIP1 Inscenační praxe 1
 
anglicky ZK 3 4T Předmět není vypsán
200EMC1 Moderní české divadlo v teorii a praxi 1
 
anglicky ZK 3 2T ZK 3 2T Předmět není vypsán
200EPA1 Projekt Erasmus I. 1 anglicky ZK 12 10T
200EPB1 Projekt Erasmus II. 1
 
anglicky ZK 12 10T Předmět není vypsán
200TEP1 Technika pohybu 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
200TEP2 Technika pohybu 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
200ROM1 Tvůrčí dílna romské písňové poezie a hudby
 
česky Z 2 40S Z 2 40S Předmět není vypsán