Technika pohybu 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
200TEP1 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je zvládnutí základních poznatků řemesla, tedy osvojení si pevných základů techniky, fyzické kondice, teoretických znalostí a v neposlední řadě i etiky profese.

Výuka je zaměřena na rozvíjení osobitého talentu a stylu, který je herci blízký a který může využít napříč uměleckými obory a žánry.

Lekce současného tance pro začátečníky zahrnuje seznámení se se základy pohybových technik taneční a kontaktní improvizace.

Lektorka Monika Rebcová čerpá ze studia taneční a kontaktní improvizace na základě výuky lektora a performera tanečního a pohybového divadla „DV8“ Russel Maliphanta , Touly Limonais (Dance Theater Wopertal Of Pina Bausch) a Steeva Paxtona a Nancy Stark Smith, kontaktní improvizace v USA v 70 letech minulého století.

Forma studia

A.

Praktická cvičení rozvíjející schopnost pohybové improvizace sólové, ve dvojici i ve skupině performerů, na zadaná témata, používání autentického pohybu, nácvik a interpretace vlastních i převzatých pohybových vazeb či kratších choreografiích vytvořených na základě improvizace a autentického pohybu, vytváření vlastních etud a pohybových studií ve vztahu k prostoru, zvuku a času , čtení odborné literatury, analýza klasické i současné tvorby zaznamenané na médiích, sledování současné taneční a divadelní tvorby.

B.

Pracujeme s tělem s vědomím gravitace, učíme se pohyb s těžištěm těla do prostoru, učíme se střídat svalové napětí a uvolnění ve spolupráci s dýcháním. Pozornost věnujeme dále technikám sólové taneční improvizace („reaching, resisting, seaweed, bean, box, seaweed“ and so on...) a kontaktní improvizace (předávání váhy, „supporting places, a spoon, upside down in cooperation with a partners“)

Předpoklady a další požadavky

1.talentové předpoklady - složení talentové zkoušky z pohybových předpokladů na umělecké škole

2.pohybové a zdravotní dispozice

3.základní orientace v divadelním a kulturním dění

Obsah kurzu

Technika pohybu seznamuje studenty se správnou technikou tělesného cvičení prostřednictvím dodržování zákonitostí anatomických předpokladů pohybového aparátu lidského těla.

Kombinace taneční techniky současného tance - taneční improvizace a kontaktní improvizace.

Zimní semestr:

vyučuji základní cvičení a jednoduché pohybové variace na místě i v prostoru , které připravují a procvičují mysl i tělo pro taneční improvizace s použitím přípravných cvičení pohybových tachnik sólové improvizace („reaching, resisting, seaweed, bean, box, seaweed“ and so on...) spolu se na správným dýcháním. Pracujeme sólově, ve dvojici i ve skupině.

Letní semestr:

Propojujeme taneční a kontaktní improvizace, soustředíme se na spolupráci s partnerem a ve skupině tentokrát v kontatkní improvizaci po procvičení základních technik kontaktní improvizace

(předávání váhy, „supporting places, a spoon, upside down in cooperation with a partners“).

Taneční a případně kontaktní improvizace je technika současného tance, která pracuje s využíváním gravitace v přípravných cvičeních v leže a pohybu na podlaze (1. level) ve vyšších polohách těla (sed a klek - 2. level) i ve stoji na nohou a v pohybu do prostoru (3. level). Improvizujeme podle pokynů lektora na základě určitých pohybových technik improvizace s ohledem na anatomii těla a se zapojením představ a fantazie. Následně pracujeme na základě určitého zadaného úkolu sólově, s partnerem nebo ve skupině. Nepoužíváme přílišnou racionální přípravu pohybu, spíše „necháme pohyb, aby námi pohyboval“. V této lekci objevíte v sobě netušené možnosti vašeho osobitého pohybu, poznáte lépe sami sebe, nabudete velkou sebedůvěru a rozšíříte si pohybový rejstřík. Během této lekce se uvolníte fyzicky i psychicky a zažijete radost z objevování nového způsobu pohybu. Při tvorbě pevných pohybových vazeb zapojujete myšlení a rozvíjíte pohybovou inteligenci. Transformujete vlastní představivost do fyzického pohybu.

Doporučená nebo povinná literatura

Monika Rebcová, „Výuka modern dance ve vyšších ročnících HTŠ se zaměřením na techniku Marthy Graham a José Limona“, HAMU 1989

Eva Černá HAMU, „Kontaktní Improvizace“, HAMU

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu a zkoušek na základě:

  1. splnění zadaných úkolů v daném semestru v odpovídajícím rozsahu a kvalitě
  2. aktivita na cvičeních a v individuální přípravě
  3. prezentace

Během semestru se očekává aktivní účast na výuce, zdokonalování se v probraných technikách, samostatná příprava na zadaných úkolech, profesionální odpovědnost ke kolektivu v případě přípravy úkolů ve skupinové tvorbě, intelektuální aktivita vedoucí k tříbení autorského myšlení a hledání individuálních možností v autorském projevu na základě syntézy vyučovaných žánrů.

1)100% docházka na seminář 2 h týdně i na týdenní workshop pořádaný ve zkouškovém období

2)Absolvování klauzur na konci semestru pro získání ohodnocení ve formě zkoušky.

Poznámka

Bez údaje.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů