Základy redakční práce

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207ZRD0 Z 2 česky letní

Garant předmětu

Jan JIŘÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan JIŘÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Korekvizita: Seminář kritiky 4 - Hudební divadlo.

Obsah kurzu

Jednosemestrální cvičení spočívající v přípravě a realizaci festivalového zpravodaje Obratel.

Cíl předmětu:

Cílem cvičení je odborná příprava a následná realizace festivalového zpravodaje Obratel, který studenti pod dohledem zkušeného pedagoga vydávají v rámci mezinárodního festivalu vysokých divadelních škol ZLOMVAZ. Cvičení se skládá z teoretické a praktické části. Studenti si osvojí nejen základy specifické oborové dovednosti, dokáží také prakticky aplikovat dosavadní znalosti a dovednosti z oblasti teorie a kritiky soudobého performativního umění.

Osnova předmětu:

V teoretické části se studenti seznámí se základními pravidly a fungováním redakční práce – spolupráce s autory, redakční práce s konkrétními texty, získají základní znalosti z oblasti autorského práva, redakční spolupráce s dalšími redakčními spolupracovníky (grafik, technický redaktor, distribuce). Praktická část cvičení spočívá v přípravě konkrétní podoby festivalového zpravodaje Obratel. Studenti pod supervizí zkušeného pedagoga připraví základní podobu a obsah chystaného ročníku časopisu Obratel, domluví jeho náplň a během festivalu ZLOMVAZ (závěr letního semestru) realizují jednotlivá čísla festivalového zpravodaje Obratel. Nedílnou součástí cvičení je každodenní společná reflexe redakčního týmu a pedagoga cvičení jednotlivých čísel časopisu Obratel.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

POKORNÝ, Milan a POKORNÁ, Dana. Redakční práce: jak připravit text k publikování. Praha: Grada, 2011. ISBN 978- 80-247-3773-7.

HAVEL, Rudolf, ed. a kol. Editor a text: úvod do praktické textologie. Praha: Paseka, 2006. ISBN 80-7185-653-3.

VAŠÁK, Pavel et al. Textologie: teorie a ediční praxe. Praha: Karolinum, 1993. ISBN 80-7066-638-2.

ŠALDA, Jaroslav. Od rukopisu ke knize a časopisu. Praha: SNTL, 1983.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. ISBN 80-86429-40-7.

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů