Mezinárodní konference s příspěvkem

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
287MKP ZK 20 česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student dokáže vyhledávat mezinárodní odborné konference jakožto platformy pro komunikaci výzkumné komunity, vyhodnocovat tematickou relevanci konkrétní konferenční výzvy pro své vlastní výzkumné téma; dokáže napsat abstrakt konferenčního příspěvku podle zadání výzvy, připravit a přednést příspěvek v jazyce konference (zpravidla angličtině) v požadovaném žánru a formátu (přednáška, workshop, poster atd.), dokáže příspěvek připravit k vydání podle pravidel a pokynů vydavatele.

Forma studia

konzultace

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Podle zaměření dizertačního výzkumu se student samostatně vyhledá a přihlásí se na mezinárodní konferenci. V případě, že bude jeho návrh pořadateli akceptován, zpracuje svůj konferenční referát, osobně jej přednese v jednacím jazyce konference, zúčastní se celé konference a diskusí, v případě, že bude pořadateli vydán konferenční sborník, autorizuje svůj příspěvek k publikaci. S obsahem, průběhem a výsledky seznámí v písemné zprávě oborovou radu.

Absolvování předmětu posílí studentovu erudici v akademickém provozu.

Doporučená nebo povinná literatura

Individuální - dle zaměření konference a tématu příspěvku.

Hodnoticí metody a kritéria

V jednotlivých fázích přípravy informuje student o výběru mezinárodní konference, o podané přihlášce na konferenci s abstraktem svého příspěvky, předkládá text svého konferenčního příspěvku, po skončení konference překládá k nahlédnutí konferenční materiály (program, sborník apod.) a vlastní zprávu o konferenci.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů