Magisterský projekt I. 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207MGA1 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost definovat téma výzkumu a vytvořit seznam relevantní literatury a dalších zdrojů.

Forma studia

Samostatná práce, rešerše, konzultace.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Úvodní práce na magisterskému projektu, upřesňování tématu, výchozí rešerše na základě spolupráce se školitelem.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura je stanovena a postupně upřesňována ve spolupráci se školitelem dle tématu magisterské práce.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotící metody a kritéria jsou studentovi školitelem jasně vysvětleny na začátku semestru, dle povahy magisterského projektu a dílčích cílů, jichž má dosáhnout.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů