Magisterský projekt I. 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207MGA1 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Úvodní práce na magisterskému projektu, upřesňování tématu, výchozí rešerše na základě spolupráce se školitelem.

Výsledky učení

Schopnost definovat téma výzkumu a vytvořit seznam relevantní literatury a dalších zdrojů.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Literatura je stanovena a postupně upřesňována ve spolupráci se školitelem dle tématu magisterské práce.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotící metody a kritéria jsou studentovi školitelem jasně vysvětleny na začátku semestru, dle povahy magisterského projektu a dílčích cílů, jichž má dosáhnout.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů