Magisterský projekt I. 1

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207MGA1 Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Daniela JOBERTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslav ETLÍK, Radmila HRDINOVÁ, Pavel JANOUŠEK, Jan JIŘÍK, Daniela JOBERTOVÁ, Vlasta KOUBSKÁ, Eva KYSELOVÁ, Kateřina LEŠKOVÁ DOLENSKÁ, Radovan LIPUS, Vít NEZNAL, Jitka PAVLIŠOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost definovat téma výzkumu a vytvořit seznam relevantní literatury a dalších zdrojů.

Forma studia

Samostatná práce, rešerše, konzultace.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Úvodní práce na magisterskému projektu, upřesňování tématu, výchozí rešerše na základě spolupráce se školitelem.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura je stanovena a postupně upřesňována ve spolupráci se školitelem dle tématu magisterské práce.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotící metody a kritéria jsou studentovi školitelem jasně vysvětleny na začátku semestru, dle povahy magisterského projektu a dílčích cílů, jichž má dosáhnout.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů