Workshopy

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207WKS0 Z 1 24 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Jan JIŘÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan JIŘÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení se v každém workshopu nabízeném v rámci předmětu liší podle jeho zaměření.

Budou zveřejněny vždy s konkrétními informacemi (datum konání, předpoklady a požadavky, studijní literatury, hodnotící metody a kritéria) k jednotlivým workshopům v sekci Mimořádná výuka na stránkách KTK na www. damu.cz.

Forma studia

Dílna.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Katedra teorie a kritiky každý akademický rok organizuje nejméně dva jedno- až třídenní workshopy externích - tuzemských či zahraničních - odborníků, určené pro studenty bakalářského i magisterského stupně. Workshopy mívají různou formu: většinou zahrnují přednášku a navazující semináře, může se však také jednat o čistě praktické dílny zaměřené na konkrétní zkušenost (např. workshop práce s maskou). Součástí workshopů bývá splnění přípravných úkolů (zpracování dílčích témat, seznámení s odbornou literaturou, provedení zadané rešerše, návštěva divadelních představení, zhlédnutí záznamů inscenací), případně dodání závěrečných písemných prací či závěrečné hodnocení formou kolokvia. Za každý absolvovaný workshop získá student “poukázku”, za 3 poukázky zápočet.

Předmět je možné absolvovat opakovaně, avšak maximálně dvakrát za studium (6 poukázek). Ve výjimečných případech (např. spolupráce kateder či DAMU a jiné instituce) může student získat poukázku za workshop, který nepořádá přímo katedra (o uznání rozhoduje pedagog).

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní literatura je zadávána vyučujícím v dostatečném předstihu před zahájením každého workshopu.

Hodnoticí metody a kritéria

Absolvování nejméně tří workshopů pořádaných katedrou v průběhu bakalářského studia.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů