Seminář historie divadla 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207SHD1 zkouška 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět se zaměřuje na vybrané etapy vývoje dějin evropského (resp. západního) divadla (antika, klasicismus, alžbětinské divadlo, osvícenství) a na základě analýzy dramatických textů a další zadané odborné literatury k danému období se snaží postihnout vztah mezi společenskou situací, dramatickou tvorbou a divadelní praxí. Cílem je ukázat propojenost jednotlivých evropských divadelních tradice, jejich vzájemné vlivy a posuny, ke kterým docházelo při přejímání konvencí (např. posuny pojmu klasicismus s ohledem na jeho francouzskou, anglickou a německou variantu).

Výsledky učení

Cílem studia je seznámit posluchače s vývojem dramatu a divadla ve zvoleném historickém období a poukázat na souvislosti mezi dramatickou a divadelní tvorbou a společensko-politickou situací, vývojem diváckého vkusu, vývojem divadelní technologie atd. Důraz je kladen i na úlohu dobových poetik a jejich vliv na formování pravidel pro dramatickou tvorbu. Seminář má studentům pomoci na základě práce s konkrétním materiálem rozšířit a upevnit poznatky získané v rámci přednáškového cyklu Dějiny divadla v kontextu západní kultury I.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání předmětu.

Literatura

Brockett, O., Dějiny divadla

Aristoteles, Poetika

O umění básnickém a dramatickém (antologie, vybrané texty)

Dukore B.F, Dramatic Theory and Criticism: Greeks to Grotowski (antologie, vybrané texty)

Mikeš, V., Divadlo francouzského baroka

Bejblík A., Hornát J., Lukeš M., Alžbětinské divadlo I-III

Pavis, P., Divadelní slovník

Levý, J., Umění překladu

Diderot, Nemanželský syn

Beaumarchais, Esej o vážném dramatickém žánru, Předmluva k Figarově svatbě

Další literatura (česká i cizojazyčná) a texty her jsou zadávány dle aktuálního zaměření semináře.

Hodnoticí metody a kritéria

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů