Teorie divadla II. 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207TID3 Z 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Lukáš BRYCHTA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan JIŘÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Přednáška.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizita: Teorie divadla I. 1 a 2.

Obsah kurzu

Přednáškový a seminární cyklus Teorie divadla je profilovým předmětem bakalářského stupně výuky teorie divadla. Studenti se seznámí s elementárními teatrologickými pojmy užívanými v české divadelní vědě a také s vymezením těchto pojmů v souvislostech obecné teorie umění, estetiky a teorie ostatních uměleckých druhů.

Cíl předmětu:

Přednášky v předmětu Teorie divadla II. plynule navazují na první ročník a pokračují v prohlubování problematiky divadelní teorie o souvislosti, které do teoretického myšlení přinášejí nejnovější vývojové trendy současného divadla. Cyklus tak logicky zahrnuje nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí užívané metodologické i kognitivní nástroje, včetně odlišné terminologie. Cílem přednášek cyklu Teorie divadla II. je tedy uvedení posluchačů do pokročilejší problematiky divadelní teorie.

Tematické okruhy:

  1. Tzv. sémiotika divadla „druhého dechu“ (de Marinis, Helbo, E. Fischer – Lichte, v českém prostředí I. Osolsobě, J. Císař).
  2. Fenomenologické estetické koncepty šedesátých a sedmdesátých let 20. století a jejich vliv na úvahy o divadle. Pokusy revidovat a nově definovat takové tradiční pojmy jako jsou divadelní interpretace a herecká postava (M. Dufrenne, H. Gouhier, D. Steinbeck, u nás K. Kraus, J. Czech).
  3. Problematika hudebně-dramatického a tanečního divadla (opera, opereta, muzikál, balet, moderní taneční divadlo) z hlediska divadelní teorie. Specifikum divadelního jazyka těchto žánrů, včetně terminologie často značně odlišné od pojmosloví jiných druhů divadla.
  4. Problémy a pociťovaná nedostatečnost sémiotického pohledu na divadlo. Výrazný nástup teatrality, pokusy nově formulovat pojem divadelnosti v širším pojetí, než tomu bylo dosud. Nikoli už divadelnost jako podstata divadelního aktu, ale jako součást každodenní reality. Sbližování pojmů performance a divadlo.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura (průběžně v celém cyklu Teorie I.-III.):

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost K224
Pracovna pedagogů

(Karlova 26, Praha 1)
JIŘÍK J.
14:30–16:00
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:30–16:00 Jan JIŘÍK Pracovna pedagogů
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů