Magisterský projekt II. 2

Zapsat Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207MGB2 Z 5 2T česky letní

Garant předmětu

Daniela JOBERTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Radmila HRDINOVÁ, Pavel JANOUŠEK, Daniela JOBERTOVÁ, Eva KYSELOVÁ, Radovan LIPUS, Martina MUSILOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Druhý semestr - realizace práce dle parametrů stanovených fakultou a katedrou.

Forma studia

Konzultace, samostatná práce.

Předpoklady a další požadavky

Dle doporučení školitele.

Obsah kurzu

Individuální konzultace s vedoucím diplomové práce a jím stanovenými či doporučenými konzultanty. Diskuse, analýza vznikajících textů, jejich reflexe a korektury, práce v knihovně, archivu či jiné instituci, jejíž činnost práce reflektuje či využívá. Nepovinnou složkou může být umělecký výstup (dramaturgie, režie, překlad atd.), který je v diplomové práci reflektován a stává se (v podobě textu či záznamu) její přílohou. Součástí předmětu je několik setkání všech diplomatů, během něhož představí svoji práci, metodologii, pojmenují východiska a hypotézy, eventuálně nastíní problémy.

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní materiály jsou stanovovány individuálně dle tématu zadané diplomové práce.

Základní literatura:

O. Zich, Estetika dramatického umění

J. Veltruský, Příspěvky k teorii divadla

I. Osolsobě, Principia parodica, Kurs obecné teatri(sti)ky

M. Procházka, Znak v divadle a dramatu

J. Císař, Proměny divadelního jazyka

P. Pavis, Divadelní slovník

H. T. Lehmann, Postdramatické divadlo

E. Fischer-Lichte, Čím je představení v kultuře performancí

J. Etlík, Divadlo jako zakoušení

Hodnoticí metody a kritéria

Stanoví školitel dle náročnosti tématu. Předmět končí zápočtem.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů