Magisterský projekt II. 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207MGB1 zápočet 5 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 107 až 132 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Individuální konzultace s vedoucím diplomové práce a jím stanovenými či doporučenými konzultanty. Diskuse, analýza vznikajících textů, jejich reflexe a korektury, práce v knihovně, archivu či jiné instituci, jejíž činnost práce reflektuje či využívá. Nepovinnou složkou může být umělecký výstup (dramaturgie, režie, překlad atd.), který je v diplomové práci reflektován a stává se (v podobě textu či záznamu) její přílohou. Součástí předmětu je několik setkání všech diplomatů, během něhož představí svoji práci, metodologii, pojmenují východiska a hypotézy, eventuálně nastíní problémy.

Výsledky učení

První semestr - stanovení a vymezení tématu VŠKP, sestavení seznamu literatury, vytvoření osnovy práce, konzultace s externími odborníky.

Předpoklady a další požadavky

Dle doporučení školitele.

Literatura

Studijní materiály jsou stanovovány individuálně dle tématu zadané diplomové práce.

Základní literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Stanoví školitel dle náročnosti tématu. Předmět končí zápočtem.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů