Magisterský projekt II. 1

Zapsat Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207MGB1 Z 5 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslav ETLÍK, Radmila HRDINOVÁ, Pavel JANOUŠEK, Daniela JOBERTOVÁ, Eva KYSELOVÁ, Radovan LIPUS, Martina MUSILOVÁ, Vít NEZNAL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

První semestr - stanovení a vymezení tématu VŠKP, sestavení seznamu literatury, vytvoření osnovy práce, konzultace s externími odborníky.

Forma studia

Konzultace, samostatná rešerše.

Předpoklady a další požadavky

Dle doporučení školitele.

Obsah kurzu

Individuální konzultace s vedoucím diplomové práce a jím stanovenými či doporučenými konzultanty. Diskuse, analýza vznikajících textů, jejich reflexe a korektury, práce v knihovně, archivu či jiné instituci, jejíž činnost práce reflektuje či využívá. Nepovinnou složkou může být umělecký výstup (dramaturgie, režie, překlad atd.), který je v diplomové práci reflektován a stává se (v podobě textu či záznamu) její přílohou. Součástí předmětu je několik setkání všech diplomatů, během něhož představí svoji práci, metodologii, pojmenují východiska a hypotézy, eventuálně nastíní problémy.

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní materiály jsou stanovovány individuálně dle tématu zadané diplomové práce.

Základní literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Stanoví školitel dle náročnosti tématu. Předmět končí zápočtem.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů