Scénická propedeutika 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207SCPR2 Z 3 4DT česky letní

Garant předmětu

Radovan LIPUS

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Radovan LIPUS

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Dílna.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cílem předmětu Scénická propedeutika II je, v přímé návaznosti na práci v předmětu Scénická propedeutika I, který probíhá v zimním semestru, praktická scénická práce se zvolenou textovou předlohou. Od elementárních, zjednodušených a stručných dialogů následně přecházíme až k uceleným scénám z vybraných divadelních her. Ideální je zkoumání interakce postava – text – prostor v také v různých žánrech.

Tématické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

JOBERTOVÁ, Daniela. Když mluvit znamená jednat. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2009. ISBN 978-80-7331-152-0.

VOJTĚCHOVSKÝ, Miroslav, VOSTRÝ, Jaroslav. Obraz a příběh. Praha: KANT, 2001. ISBN: 978-80-86970-86-8.

WAJDA, Andrzej. Wajda mówi o sobie: wywiady i teksty. Warszawa: Wydawnictwo Literackie, 2000. ISBN 978-83-08-03044-8.

Hodnoticí metody a kritéria

Základním kritériem hodnocení studentů v předmětu Scénická propedeutika II je pravidelná účast v hodinách a kreativní přístup k zadáním jednotlivých cvičení. Kromě vlastní aktivity je hodnocena také schopnost kooperace ve dvojici a skupině. Zároveň je posouzena schopnost analyzovat a hodnotit předvedené výkony kolegů.

Závěrečné hodnocení se skládá z těchto částí:

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost
()
LIPUS R.
15:00–18:00
(paralelka 1)
Probíhá online, dle pokynů vyučujícího
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 15:00–18:00 Radovan LIPUS
Probíhá online, dle pokynů vyučujícího paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů