Filozofie a Performing Arts 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207FPA1 Z 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jan JIŘÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Antonín DOLÁK, Jan JIŘÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cílem kurzu je podrobná analýza významu, kontextu a uměleckých implikací pojmů expresivní jednota, expresivita, performativ, performativita, performance, medialita. Pomocí metody close reading, referátů, diskuzí a výkladu se studenti seznámí s hlavními přístupy, ve kterých se tyto pojmy zavádějí a rozvíjejí. Studenti nabydou schopnosti interpretovat odborný text, srovnávat myšlenky jednotlivých autorů a kriticky diskutovat myšlenkový kontext jednotlivých přístupů.

Tematické okruhy:

  1. Problém dvojí mysli (Hume, Descartes).
  2. Expresivní jednota (Scheler).
  3. Expresivita ve fenomenologii (Nancy, Merleau-Ponty).
  4. Performativ (Austin).
  5. Kritika Austina (Derrida).
  6. Teorie performativity (Butler).
  7. Estetika Performativity (Fischer-Lichte).

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

AUSTIN, John Langshaw. Jak udělat něco slovy. Překlad J. Pechar a kol. Filosofia: Praha, 2000. ISBN 80-7007-133-8.

FISCHER-LICHTE, Erika. Estetika performativity. Překlad M. Polochová. Na konári: Mníšek pod Brdy, 2011. ISBN 978-12480-904487-2-8.

KOUBOVÁ, Alice. Myslet z druhého místa. K otázce performativní filosofie. NAMU: Praha, 2020. ISBN 978-80-7331-511-5.

LAGAAY, Alice. Metaphysics of Performance. Logos Verlag: Berlin, 2001. ISBN 978-3897226883.

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
13.10.2022 12:30–15:30 Antonín DOLÁK Pracovna pedagogů
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
10.11.2022 12:30–15:30 Antonín DOLÁK Pracovna pedagogů
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
24.11.2022 12:30–15:30 Antonín DOLÁK Pracovna pedagogů
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
08.12.2022 12:30–15:30 Antonín DOLÁK Pracovna pedagogů
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
22.12.2022 12:30–15:30 Antonín DOLÁK Pracovna pedagogů
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
03.01.2023 12:30–15:30 Antonín DOLÁK Pracovna pedagogů
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů