Filozofie a Performing Arts 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207FPA1 Z 3 2ST česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cílem kurzu je podrobná analýza významu, kontextu a uměleckých implikací pojmů expresivní jednota, expresivita, performativ, performativita, performance, medialita. Pomocí metody close reading, referátů, diskuzí a výkladu se studenti seznámí s hlavními přístupy, ve kterých se tyto pojmy zavádějí a rozvíjejí. Studenti nabydou schopnosti interpretovat odborný text, srovnávat myšlenky jednotlivých autorů a kriticky diskutovat myšlenkový kontext jednotlivých přístupů.

Tematické okruhy:

  1. Problém dvojí mysli (Hume, Descartes).
  2. Expresivní jednota (Scheler).
  3. Expresivita ve fenomenologii (Nancy, Merleau-Ponty).
  4. Performativ (Austin).
  5. Kritika Austina (Derrida).
  6. Teorie performativity (Butler).
  7. Estetika Performativity (Fischer-Lichte).

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

AUSTIN, John Langshaw. Jak udělat něco slovy. Překlad J. Pechar a kol. Filosofia: Praha, 2000. ISBN 80-7007-133-8.

FISCHER-LICHTE, Erika. Estetika performativity. Překlad M. Polochová. Na konári: Mníšek pod Brdy, 2011. ISBN 978-12480-904487-2-8.

KOUBOVÁ, Alice. Myslet z druhého místa. K otázce performativní filosofie. NAMU: Praha, 2020. ISBN 978-80-7331-511-5.

LAGAAY, Alice. Metaphysics of Performance. Logos Verlag: Berlin, 2001. ISBN 978-3897226883.

Hodnoticí metody a kritéria

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů