Základy teorie herectví 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207ZTH1 Z 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marie ADAMOVÁ, Martina MUSILOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Kurz Základy herecké tvorby 1 seznamuje studenty s nejpodstatnějšími texty evropské divadelní kultury, které se věnují problematice, reflexi a teorii herectví. Studenti se seznámí s koncepty herectví představování (Diderot, Coquelin), herectví prožívání (Stanislavskij, Čechov, Boleslavský), stylizovaným antiiluzivním herectvím (Tairov, Mejerchold). Studenti budou na základě vlastní četby a úvodního referátu vybrané texty analyzovat a diskutovat o nich (metodou close-reading).

Tematické okruhy:

  1. Herecký paradox a francouzské divadlo – D. Diderot, C. B. Coquelin.
  2. Ruská divadelní moderna (Stříbrný věk) – K. S. Stanislavskij, M. Čechov, R. Boleslavský.
  3. Koncept „nadloutky“ – E. G. Craig.
  4. Ruská antiiluzivní avantgarda – A. J. Tairov, V. E. Mejerchold.

Doporučená nebo povinná literatura

Vybrané kapitoly z knih:

BOLESLAVSKÝ, Richard. Herectví. Praha: Čs. filmové nakladatelství, 1948.

COQUELIN, Constant Benoit. Umění a herec. Praha: Hynek, 1883.

CRAIG, Edward Gordon. O divadelním umění. Praha: Divadelní ústav, 2006. ISBN 978-80-7008-204-6.

ČECHOV, Michail. Hercova cesta. Praha: Panorama, 1990. ISBN 978-80-7038-998-2.

ČECHOV, Michail. O herecké technice. Praha: Divadelní ústav, 1996. ISBN 978-80-7008-054-X.

DIDEROT, Denis. O umění. Praha: Odeon, 1983.

MEJERCHOL'D, Vsevolod Emil'jevič. Rekonštrukcia divadla. Bratislava: Tatran, 1978.

STANISLAVSKIJ, Konstantin Sergejevič. Moje výchova k herectví. Praha: Athos, 1946.

TAIROV, Aleksandr Jakovlevič. Odpoutané divadlo. Praha: Akademie múzických umění, 2005. ISBN 80-7331-035-X.

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
06.10.2022 09:00–12:00 Marie ADAMOVÁ
K224 + malý taneční sál paralelka 1
06.10.2022 09:00–12:00 Marie ADAMOVÁ
K224 + malý taneční sál paralelka 1
20.10.2022 09:00–12:00 Marie ADAMOVÁ
K224 + malý taneční sál paralelka 1
20.10.2022 09:00–12:00 Marie ADAMOVÁ
K224 + malý taneční sál paralelka 1
03.11.2022 09:00–12:00 Marie ADAMOVÁ
K224 + malý taneční sál paralelka 1
03.11.2022 09:00–12:00 Marie ADAMOVÁ
K224 + malý taneční sál paralelka 1
15.12.2022 09:00–12:00 Marie ADAMOVÁ
K224 + malý taneční sál paralelka 1
15.12.2022 09:00–12:00 Marie ADAMOVÁ
K224 + malý taneční sál paralelka 1
05.01.2023 09:00–12:00 Marie ADAMOVÁ
K224 + malý taneční sál paralelka 1
05.01.2023 09:00–12:00 Marie ADAMOVÁ
K224 + malý taneční sál paralelka 1
12.01.2023 09:00–12:00 Marie ADAMOVÁ
K224 + malý taneční sál paralelka 1
12.01.2023 09:00–12:00 Marie ADAMOVÁ
K224 + malý taneční sál paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů