Základy herecké tvorby 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207ZHT1 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Terminologie, problematika herecké tvorby a základní koncepce herectví v evropském a světovém divadle 20. století.

Osnova:

Výsledky učení

Po skončení kurzu budou studenti seznámeni s vybranými pasážemi nejpodstatnějších textů evropské divadelní kultury, které se věnují problematice, reflexi a teorii herectví.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost analýzy a reflexe.

Literatura

ARTAUD, Antonin. Texty. Praha: Herrmann & synové, 1995

BARBA, Eugenio. Slovník divadelní antropologie. Praha: Divadelní ústav, 2000

BOLESLAVSKÝ, Richard. Herectví. Praha: Čs. filmové nakladatelství, 1948

BRECHT, Bertolt. Myšlenky. Praha: Československý spisovatel, 1958

BROOK, Peter. Pohyblivý bod. Praha: Nakl. Studia Ypsilon, 1996

BROOK, Peter. Prázdný prostor. Praha: Panorama, 1988

COQUELIN, Constant Benoit. Umění a herec. Praha: Hynek, 1883

STANISLAVSKIJ, Konstantin Sergejevič. Moje výchova k herectví. Praha: Athos, 1946

CRAIG, Edward Gordon. O divadelním umění.Praha: Divadelní ústav, 2006

ČECHOV, Michail. Hercova cesta. Praha: Panorama, 1990

ČECHOV, Michail. O herecké technice. Praha: Divadelní ústav, 1996

DIDEROT, Denis. O umění. Praha: Odeon, 1983

DONNELLAN, Declan. Herec a jeho cíl. Praha: Brkola, 2007

Jerzy Grotowski a Teatr Laboratorium - texty. Část 1. Praha: Pražské kulturní středisko, 1990

Jerzy Grotowski a Teatr Laboratorium - texty. Část 2. Praha: Pražské kulturní středisko, 1990

JOUVET, Louis. Nepřevtělený herec. Praha: Orbis, 1967

MISTRÍK, Miloš. Jacques Copeau a jeho Starý holubník. Bratislava: Slovenská teatrologická spoločnosť, 2006

RUTTE, Miroslav. O umění hereckém : k estetice a psychologii divadelní a filmové tvorby. Praha: Jos. R. Vilímek, 1946

SAINT-DENIS, Michele. Výchova pro divadlo. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 1989

TAIROV, Aleksandr Jakovlevič. Odpoutané divadlo. Praha: Akademie múzických umění, 2005

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast v diskusích na seminářích, která je podmínkou k účasti na zkoušce. Od účastníků semináře se předpokládá aktivní účast a příprava dílčích referátů na daná témata.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů