Teorie divadla 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207TED1 ZK 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Uvést studenty do problematiky teoretického přístupu k divadlu. Seznámit je s historickými přístupy k tomuto fenoménu a se současnou divadelní teorií domácí i zahraniční. Přiblížit jim základní pojmy, s nimiž tato teorie pracuje, a naučit je používat tyto pojmy tak, aby byli za jejich pomoci schopni adekvátně identifikovat a analyzovat divadelní dílo, jakož i jeho jednotlivé složky a komponenty.

Forma studia

Výklad pojmů, diskuse, čtení a analýza teoretických textů, analýza záznamů.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání předmětu.

Obsah kurzu

  1. Sémiotika divadla.
  2. Terminologie Zichovy Estetiky dramatického umění.
  3. Komponenty divadelního díla (vizuální, akustický, herecký a divácký).
  4. Komponenty divadelní tvorby (dramaturgický, režijní, herecký, vizuálně-výtvarný, akustický, v určitém typu divadla i literární).
  5. Komparace různých teoretických přístupů a teatrologických konceptů se zaměřením na vytváření divadelního díla.

Doporučená nebo povinná literatura

Divadlo (časopis, ročníky 1956-1970)

Divadelní revue (časopis, ročníky 1990-2011)

Císař Jan: Proměny divadelního jazyka

Etlík Jaroslav: Divadlo jako zakoušení

Honzl Jindřich: K novému významu umě

Lehmann Hans-Thies: Postdramatické divadlo

Mukařovský Jan: Studie z estetiky

Mejerchol Vsevolod: Rekonstrukce divadla

Pokorný Jaroslav: Složky divadelního výrazu

Pavis Patrice: Divadelní slovník

Souřadnice a kontexty současné německé divadelní teorie (ed. J. Roubal)

Vostrý Jaroslav: Režie je umění

Vostrý Jaroslav: Ejzenštejnovy lekce divadelní režie

Základní pojmy divadla (teatrologický slovník, ed. P. Pavlovský)

Zich Otakar: Estetika dramatického umění

Hodnoticí metody a kritéria

Známky a kredity jsou uděleny na základě minimálně 80 procentní účasti na přednáškách, která je podmínkou k účasti na zkoušce. Hodnocení je provedeno po ukončení přednáškového cyklu, a to ústní, případně písemnou, zkouškou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů