Čtení teoretických textů o divadle 2

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207CTO2 ZK 2 2ST česky letní

Garant předmětu

Vít NEZNAL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vít NEZNAL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizita: Čtení teoretických textů o divadle 1.

Obsah kurzu

Čtení teoretických textů o divadle 2 je podpůrný seminář páteřního šesti-semestrálního předmětu Teorie divadla založený na metodě close-reading. Studenti si na základě zevrubné analýzy stěžejních textů české „pozichovské” strukturálně-sémiotické školy ověří a prohloubí jejich dosavadní poznatky z jiných teoretických seminářů. V letním semestru je navíc seminář – opět na základě četby dílčích textů - zařadí do kontextu zahraniční teorie divadla. Závěry z jednotlivých analýz studentům umožní hlubší porozumění termínům a vymezením české i zahraniční teorie divadla (estetická funkce, zpětnovazební komunikace, performativita, ontologický princip v divadelním umění, postdramatické divadlo ad.).

Tematické okruhy:

  1. Mukařovského typologie funkcí.
  2. Zpětnovazební komunikace, kontakt, kontaktnost, komunikace komunikací o komunikaci, interakce (Etlík, Fischer-Lichte, Osolsobě, Vostrý).
  3. Ontologický princip v divadelním umění (Etlík).
  4. Performance, performativita (Fischer-Lichte).
  5. Postdramatické divadlo v kontextu poválečného umění (Lehmann).

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

ETLÍK, Jaroslav. Divadlo jako zakoušení: Vztah noetického a ontologického principu v divadelním umění. Divadelní revue 10, č. 1, 1999, s. 3-30. ISSN: 0862-5409.

ETLÍK, Jaroslav. Termíny k dohodnutí. In: KLÍMA, Miloslav, ed. Divadlo a interakce I. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2006, s. 13-26. ISBN: 80-86102-51-3.

FISCHER-LICHTE, Erika. Čím je představení v kultuře performancí? Pokus o definici. Divadelní revue 20, č. 3, 2009, s. 13-21. ISSN: 0862-5409.

FISCHER-LICHTE, Erika, ROSELT, Jens. Přitažlivost okamžiku – představení, performance, performativ a performativnost jako teatrologické pojmy. In: Souřadnice a kontexty divadla: Antologie současné německé divadelní teorie. Ed. Jan Roubal. Praha: Divadelní Ústav, 2005, s. 147-154. ISBN: 80-7008-189-9.

MUKAŘOVSKÝ, Jan. Místo estetické funkce mezi ostatními. In: Týž. Studie z estetiky. Ed. Květoslav Chvatík, Felix Vodička. Praha: Odeon, 1966, s. 65-73.

OSOLSOBĚ, Ivo. Dramatické dílo jako komunikace komunikací o komunikaci: variace na téma Zichovy definice dramatického díla. In: Otázky divadla a filmu I. Ed. Artur Závodský. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1970, s. 11-46.

PŠENIČKA, Martin. Nejen k postdramatickému konceptu Hanse-Thiese Lehmanna. Divadelní revue 21, 2010, č. 1, s. 28-49. ISSN: 0862-5409.

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů