Čtení teoretických textů o divadle 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207CTO2 ZK 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Vít NEZNAL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vít NEZNAL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizita: Čtení teoretických textů o divadle 1.

Obsah kurzu

Čtení teoretických textů o divadle 2 je podpůrný seminář páteřního šesti-semestrálního předmětu Teorie divadla založený na metodě close-reading. Studenti si na základě zevrubné analýzy stěžejních textů české „pozichovské” strukturálně-sémiotické školy ověří a prohloubí jejich dosavadní poznatky z jiných teoretických seminářů. V letním semestru je navíc seminář – opět na základě četby dílčích textů - zařadí do kontextu zahraniční teorie divadla. Závěry z jednotlivých analýz studentům umožní hlubší porozumění termínům a vymezením české i zahraniční teorie divadla (estetická funkce, zpětnovazební komunikace, performativita, ontologický princip v divadelním umění, postdramatické divadlo ad.).

Tematické okruhy:

  1. Mukařovského typologie funkcí.
  2. Zpětnovazební komunikace, kontakt, kontaktnost, komunikace komunikací o komunikaci, interakce (Etlík, Fischer-Lichte, Osolsobě, Vostrý).
  3. Ontologický princip v divadelním umění (Etlík).
  4. Performance, performativita (Fischer-Lichte).
  5. Postdramatické divadlo v kontextu poválečného umění (Lehmann).

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

ETLÍK, Jaroslav. Divadlo jako zakoušení: Vztah noetického a ontologického principu v divadelním umění. Divadelní revue 10, č. 1, 1999, s. 3-30. ISSN: 0862-5409.

ETLÍK, Jaroslav. Termíny k dohodnutí. In: KLÍMA, Miloslav, ed. Divadlo a interakce I. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2006, s. 13-26. ISBN: 80-86102-51-3.

FISCHER-LICHTE, Erika. Čím je představení v kultuře performancí? Pokus o definici. Divadelní revue 20, č. 3, 2009, s. 13-21. ISSN: 0862-5409.

FISCHER-LICHTE, Erika, ROSELT, Jens. Přitažlivost okamžiku – představení, performance, performativ a performativnost jako teatrologické pojmy. In: Souřadnice a kontexty divadla: Antologie současné německé divadelní teorie. Ed. Jan Roubal. Praha: Divadelní Ústav, 2005, s. 147-154. ISBN: 80-7008-189-9.

MUKAŘOVSKÝ, Jan. Místo estetické funkce mezi ostatními. In: Týž. Studie z estetiky. Ed. Květoslav Chvatík, Felix Vodička. Praha: Odeon, 1966, s. 65-73.

OSOLSOBĚ, Ivo. Dramatické dílo jako komunikace komunikací o komunikaci: variace na téma Zichovy definice dramatického díla. In: Otázky divadla a filmu I. Ed. Artur Závodský. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1970, s. 11-46.

PŠENIČKA, Martin. Nejen k postdramatickému konceptu Hanse-Thiese Lehmanna. Divadelní revue 21, 2010, č. 1, s. 28-49. ISSN: 0862-5409.

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů