Bakalářská práce

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207BCP0 zápočet 6 10 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 143 až 173 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Daniela JOBERTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel BÁR, Lukáš BRYCHTA, Jaroslav ETLÍK, Štěpán JANOUŠEK, Jan JIŘÍK, Daniela JOBERTOVÁ, Radka KUNDEROVÁ, Eva KYSELOVÁ, Radovan LIPUS, Jitka PAVLIŠOVÁ

Obsah

Studenti studijního programu Teorie a kritika divadelní tvorby jsou k odbornému psaní vedeni v průběhu celého bakalářského studia. Předmět proto v úvodním bloku rekapituluje principy psaní odborného textu, poté student pracuje na tématu pod vedením školitele z řad pedagogů katedry, případně externích odborníků. Minimální přípustný rozsah bakalářské práce ve studijním programu Teorie a kritika divadelní tvorby je 40 normostran (1800 znaků na stránku včetně mezer; nezapočítávají se poznámky pod čarou, odkazy a veškerý paratext); součástí bakalářské práce může být tvůrčí výkon (překlad, dramatický text), který se však nezapočítává do minimálního přípustného rozsahu. Detailní požadavky na bakalářskou práci jsou upřesněny v samostatné metodice.

Rámcový obsah úvodního bloku:

  1. stanovení harmonogramu práce,
  2. norma psaní diplomových prací na AMU,
  3. citační manažery,
  4. oborové databáze,
  5. etika vědecké práce a plagiát.

Postup při realizaci diplomové práce:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Základní povinnou literaturou je literatura uvedená v předmětu Základy teatrologického výzkumu 1. a 2.

Doporučená literatura:

Internetové pomůcky:

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů