Realizace samostatného uměleckého projektu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
287RUP ZK 20 česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student dokáže na základě schválené grantové žádosti realizovat umělecký projekt, a to buď jako individuální řešitel, nebo jako člen uměleckého týmu, případně jako hlavní řešitel; v posledním jmenovaném případě dokáže tým řídit, nastavit role jeho jednotlivých členů, zajistit dodržování disciplíny, řešit konfliktní situace. Dokáže realizovat aktivity dle plánu, včetně čerpání přiděleného rozpočtu a dodržování stanovených termínů, případné problémy dokáže včas identifikovat a adekvátně řešit.

Forma studia

řešení grantu, možnost konzultací se školitelem a členy OR

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

V návaznosti na povinný předmět Podání grantové žádosti v případě, že byla podaná žádost schválena k řešení (či v případě že uspěl s další žádostí) student s využití odborného zázemí oborové rady a v konzultacích se školitelem grant samostatně vypracuje až k jeho prezentaci a k podání zprávy o řešení.

Absolvováním předmětu student získá erudici s grantovými vědeckými a uměleckými systémy, s nimiž se bude setkávat ve své profesní praxi.

Řešením uměleckého grantu je performance, inscenace, herecký výkon, prezentovaný dramatický text atp., tedy uměleckého dílo, které souvisí se studentovým uměleckým dizertačním výzkumem.

Doporučená nebo povinná literatura

Individuálně dle specifických potřeb grantu.

Hodnoticí metody a kritéria

Závěrečná zpráva o grantu, prezentace výsledků (performance, inscenace)

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů