Úvodní soustředění

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207USP0 Z 1 30 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 3 až 8 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Daniela JOBERTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří FIŘT, Daniela JOBERTOVÁ, Eva KYSELOVÁ, Petr PACHL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cíl kurzu:

  1. Seznámení studentů 1. ročníku s režimem katedry i provozem školy, předání informací o akcích nad rámec výuky, spolupráci s dalšími katedrami, fungováním předmětů, které nejsou vázány na konkrétní semestr (Workshopy, Odborná praxe), fungováním výuky jazyků a tělesné výchovy, principy přihlašování na volitelné předměty v rámci katedry i mimo ni, možnostmi tvůrčí činnosti v rámci katedry i mimo ni.
  2. Seznámení studentů katedry teorie a kritiky se studenty prvních ročníků jiných studijních programů (zejména KČD a KALD). Kurz probíhá částečně v Učebním a výcvikovém středisku Poněšice (část 1); dále pak je jeho náplní sjetí úseku Vltavy z Vyššího Brodu do Boršova.

Pozn.: omluva z kurzu je možná pouze v případě závažných a doložených zdravotních problémů; v tom případě je student povinen zúčastnit se alespoň jednodenního katederního soustředění v Poněšicích.

Doporučená nebo povinná literatura

Pokyny budou studentům dodány s dostatečným předstihem před zahájením kurzu.

Hodnoticí metody a kritéria

Absolvování kurzu.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů