Kapitoly z dějin světového divadla 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207KDS2 ZK 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Eva KYSELOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva KYSELOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizita: Kapitoly z dějin světového divadla 1.

Obsah kurzu

Seminář je zaměřen na vybrané významné autory a jejich dramata jednotlivých podstatných epoch dějin divadla. Cílem semináře je především na základě četby a výkladu jednotlivých dramatických textů, a to zejména v souvislostech a kulturně-historických kontextech doby a vývojovém stadiu divadla, porozumět jejich dramatické výstavbě ale také ideovým kontextům, které hry obsahují.

Harmonogram:

24.2. Proměna juanovského mýtu – všichni

3.3. Německá měšťanská truchlohra

10.3. Německý romantismus

17.3. Ruská společensko-kritická komedie – od Gogola k Ostrovskému

24.3. A.P. Čechov a moderní divadlo

31.3. Alfred Jarry a jeho mystifikace (1896- přelomový rok moderního divadla, Jarry a jeho vlastní svět, konec s realismem na divadle)

7.4. Diskuse nad semestrálními pracemi

14.4. Severské drama I

21.4. Severské drama II

28.4. Absurdní divadlo a drama

5.5. Americké drama v zrcadle evropské moderny

12.5. Britské drama po roce 1945, tzv. „new wave“

Doporučená nebo povinná literatura

Dramatické texty:

Povinná literatura:

Výběr z doporučené literatury:

Hodnoticí metody a kritéria

Semestrální písemná práce (5 ns), možnost výběru z témat:

Čechov a velká čtyřka – vrchol dramatické tvorby nebo recyklace motivů a témat?

Nora, Heda Gablerová – moderní severská hrdinka, spor konvencí a individuality.

Konec hry, Šťastné dny, Židle– motiv partnerského svazku, citové vazby a rodinného pouta v absurdním dramatu s ohledem na formální a obsahové specifika.

Britské drama na sklonku milénia – in-yer-face a její charakteristika (Ravenhill, Kane, Marber a Crimp), formální a tematické kontexty

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů