Překladatelský seminář 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207PKP4 Z 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je jednak pokračovat v diskusi o teoretických problémech překladu zejména ve vztahu k současné inscenační praxi, a dále pak vytvořit vlastní překlad zvolené divadelní hry či její podstatné ucelené části, přičemž je posluchač je veden k hledání nikoliv prvoplánově efektních, nýbrž divadelně účinných a stylisticky koherentních překladatelských řešení.

Forma studia

Samostatná práce na překladu, hledání stylistických variant, řešení překladatelských problémů (konfrontace kultury výchozí a cílové), řešení otázek dramaturgických.

Předpoklady a další požadavky

Je nutná minimálně maturitní znalost cizího jazyka (angličtina, němčina, francouzština, ruština).

Obsah kurzu

Práce v semináři je individuálně rozvržena dle jazykových schopností posluchačů, kteří pod vedením pedagoga sami volí předlohu, na jejímž překladu hodlají pracovat; při práci na překladu zároveň provádějí dramaturgickou analýzu (včetně dramaturgické rešerše) a nabízejí východiska pro eventuální dramaturgicko-režijní koncepci.

Doporučená nebo povinná literatura

Texty k překladu jsou vybírány s ohledem na jazykovou vybavenost posluchačů a na zvolený průběh semináře (viz Osnova).

Základní literatura:

Dle potřeby může pedagog doporučovat další literaturu českou i zahraniční, eventuálně konkrétní překlady pro inspiraci.

Hodnoticí metody a kritéria

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů