Čtení teoretických textů o divadle 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207CTO1 Z 2 2ST česky zimní

Garant předmětu

Vít NEZNAL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vít NEZNAL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Čtení teoretických textů o divadle je podpůrný dvousemestrální seminář páteřního šesti-semestrálního předmětu Teorie divadla založený na metodě close-reading. Studenti si na základě zevrubné analýzy stěžejních textů české „pozichovské” strukturálně-sémiotické školy ověří a prohloubí jejich dosavadní poznatky z jiných teoretických seminářů. Závěry z jednotlivých analýz studentům umožní hlubší porozumění termínům a vymezením české teorie divadla (herecká postava a dramatická osoba, významová představa obrazová a technická, jevištní postava, komponenty divadelní tvorby, artefakt, sémiotika ad.).

Tematické okruhy:

  1. Pojem divadlo (Bernard, Stich, Stehlíková, Pavlovský, Pavis, Barba, Savarese).
  2. Artefakt jako estetická kategorie (Hostinský).
  3. Zichova systémová estetika dramatického umění.
  4. Herecká postava, dramatická osoba, významová představa obrazová a významová představa technická (Zich).
  5. Jevištní postava jako teatrologický termín (Císař).

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BERNARD, Jan. Slovo divadlo. In: BERNARD, Jan. Co je divadlo. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983, s. 13-17.

CÍSAŘ, Jan. Herec-jevištní postava. In: CÍSAŘ, Jan. Teorie herectví loutkového divadla. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985, s. 5-17.

CÍSAŘ, Jan. Loutka-živý člověk. In: CÍSAŘ, Jan. Teorie herectví loutkového divadla. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985, s. 18-32.

HOSTINSKÝ, Otakar. O klasifikaci uměn. In: HOSTINSKÝ, Otakar. Studie a kritiky. Praha: Československý spisovatel, 1974, s.190-209.

ZICH, Otakar. Povaha dramatického díla. In: ZICH, Otakar, Estetika dramatického umění: teoretická dramaturgie. Praha: Panorama, 1987, s. 13-25.

ZICH, Otakar. Teorie syntetická. In: ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění: teoretická dramaturgie. Praha: Panorama, 1987, s. 26-34

ZICH, Otakar. Teorie analytická. In: ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění: teoretická dramaturgie. Praha: Panorama, 1987, s. 35-56.

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů