Čtení teoretických textů o divadle 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207CTO1 Z 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Vít NEZNAL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vít NEZNAL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Čtení teoretických textů o divadle je podpůrný dvousemestrální seminář páteřního šesti-semestrálního předmětu Teorie divadla založený na metodě close-reading. Studenti si na základě zevrubné analýzy stěžejních textů české „pozichovské” strukturálně-sémiotické školy ověří a prohloubí jejich dosavadní poznatky z jiných teoretických seminářů. Závěry z jednotlivých analýz studentům umožní hlubší porozumění termínům a vymezením české teorie divadla (herecká postava a dramatická osoba, významová představa obrazová a technická, jevištní postava, komponenty divadelní tvorby, artefakt, sémiotika ad.).

Tematické okruhy:

  1. Pojem divadlo (Bernard, Stich, Stehlíková, Pavlovský, Pavis, Barba, Savarese).
  2. Artefakt jako estetická kategorie (Hostinský).
  3. Zichova systémová estetika dramatického umění.
  4. Herecká postava, dramatická osoba, významová představa obrazová a významová představa technická (Zich).
  5. Jevištní postava jako teatrologický termín (Císař).

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BERNARD, Jan. Slovo divadlo. In: BERNARD, Jan. Co je divadlo. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983, s. 13-17.

CÍSAŘ, Jan. Herec-jevištní postava. In: CÍSAŘ, Jan. Teorie herectví loutkového divadla. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985, s. 5-17.

CÍSAŘ, Jan. Loutka-živý člověk. In: CÍSAŘ, Jan. Teorie herectví loutkového divadla. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985, s. 18-32.

HOSTINSKÝ, Otakar. O klasifikaci uměn. In: HOSTINSKÝ, Otakar. Studie a kritiky. Praha: Československý spisovatel, 1974, s.190-209.

ZICH, Otakar. Povaha dramatického díla. In: ZICH, Otakar, Estetika dramatického umění: teoretická dramaturgie. Praha: Panorama, 1987, s. 13-25.

ZICH, Otakar. Teorie syntetická. In: ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění: teoretická dramaturgie. Praha: Panorama, 1987, s. 26-34

ZICH, Otakar. Teorie analytická. In: ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění: teoretická dramaturgie. Praha: Panorama, 1987, s. 35-56.

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost S410
Učebna S410 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
NEZNAL V.
08:30–10:00
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 08:30–10:00 Vít NEZNAL Učebna S410 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů