Magisterský projekt I. 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207MGA2 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost jasně a strukturovaně nastínit výchozí hypotézy a základní teze výzkumu.

Forma studia

Individuální rešerše dle plánu stanoveného ve spolupráci se školitelem.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Pokračující rešerše, upřesňování tématu diplomové práce, vytváření výchozí koncepce (struktury, osnovy) textu.

Doporučená nebo povinná literatura

Rozšiřující literatura je stanovována průběžně ve spolupráci se školitelem dle povahy tématu a potřeb studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotící metody a kritéra jsou studentovi jasně specifikovány školitelem na počátku semestru na základě povahy zpracovávaného tématu a dílčích cílů, jichž má být na konci prvního ročníku magisterského studia dosaženo. Součástí hodnocení bude krátká prezentace, během níž student na konci ročníku představí upřesněné téma a stav svého výzkumu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů