Teorie divadla 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207TED4 ZK 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Seznámit posuchače s dalšími souvislostmi, v jejichž rámci se divadelní teorie nutně pohybuje a působí.
  2. Umožnit studentům rozšířit látku studia divadelní teorie o řadu dalších teatrologických pohledů, které svou podstatou leží vně „čisté“ divadelní teorie.
  3. Konfrontace teoretického pohledu na divadlo s jinými metodologickými postupy v divadelní vědě (např. se sociologií divadla, s přístupy fenomenologickými (Merleau-Ponty), s poznatky v oboru divadelní antropologie, s nejnovějšími impulsy současné hermeneutiky, s postmoderními proudy, s filosofickými podněty dekonstrukce apod.).

Forma studia

Výklad pojmů, diskuse, čtení a analýza teoretických textů.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání předmětu.

Obsah kurzu

  1. Divadelní teorie jako součást divadelní vědy.
  2. Divadelní teorie a sociologie divadla.
  3. Divadelní teorie a fenomenologie (zejména fenmenologie vnímání).
  4. Divadelní teorie a hermeneutika.
  5. Divadelní teorie v době dekonstrukce, postmoderny, a ve věku pokročilé masmediální kultury.
  6. Divadelní věda jako celek a performanční studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Artaud Antonin: Divadlo a jeho dvojenec

Brook Peter: Prázdný prostor

Disk (časopis, ročníky 1999-2011)

Divadlo (časopis, ročníky 1956-1970)

Divadelní revue (časopis, ročníky 1990-2011)

Císař Jan: Proměny divadelního jazyka

Etlík Jaroslav: Divadlo jako zakoušení

Gadamer Hans-Georg: Pravda a metoda

Honzl Jindřich: K novému významu umění

Lehmann Hans-Thies: Postdramatické divadlo

Merleau-Ponty Maurice: Oko a duch

Merleau-Ponty Maurice: Viditelné a neviditené

Mukařovský Jan: Studie z estetiky

Pavis Patrice: Divadelní slovník

Svět a divadlo (časopis, ročníky 1990-2011)

Souřadnice a kontexty divadla. Antologie současné německé divadelní teorie (ed. J. Roubal)

Základní pojmy divadla (teatrologický slovník, ed. P. Pavlovský)

Hodnoticí metody a kritéria

Známky a kredity jsou uděleny na základě minimálně 80 procentní účasti na přednáškách, která je podmínkou k účasti na zkoušce. Hodnocení je provedeno po ukončení přednáškového cyklu, a to ústní, případně písemnou, zkouškou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů