Teorie divadla I. 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207TID1 Z 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Lukáš BRYCHTA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslav ETLÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Přednáška.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Přednáškový a seminární cyklus Teorie divadla je profilovým předmětem bakalářského stupně výuky teorie divadla. Studenti se seznámí s elementárními teatrologickými pojmy užívanými v české divadelní vědě a také s vymezením těchto pojmů v souvislostech obecné teorie umění, estetiky a teorie ostatních uměleckých druhů.

Cíl předmětu:

Studenti se během přednáškového cyklu v ZS seznámí s počátečními východisky české teorie divadla.

Osnova předmětu:

Obsahová náplň přednášek vychází především z tradice české strukturálně-sémiotické školy, která počínaje šedesátými léty dvacátého století syntetizovala dvě (původně odlišné) teoretické linie vzniklé v Čechách a dnes tvoří hlavní metodologickou a terminologickou osu českého teoretického myšlení o divadle. Jde o teorii divadla, vycházející ze Zichovy Estetiky dramatického umění a jejího pojmoslovného aparátu a o teoretická východiska, která vnesl do českého divadelního myšlení meziválečný československý strukturalismus. V přednáškách pak půjde nejprve o objasnění úplných počátků českého divadelně - vědného myšlení a poté o pečlivou analýzu jednotlivých, postupně se v českém prostředí formujících, divadelně – teoretických pojmů (herecká postava, dramatická osoba, dramatická situace, divadelní inscenace, divadelní představení, režie, dramaturgie, scénografie, mizanscéna, dramatická postava, jevištní postava, syžet, fabule, děj, atd.).

Tematické okruhy:

  1. J. Durdík, O. Hostinský, herbartismus a počátky teoretického uvažování o divadle v Čechách.
  2. Počátky a vliv německé divadelní vědy (Theaterwissenschaft) na české myšlení o divadle. Postupná emancipace a odlišení divadla od literatury. Věda o divadle jako samostatná disciplína (M. Herrmann, A. Kutscher, H. Dinger aj.).
  3. O. Zich a pojmy jeho Estetiky dramatického umění (herecká postava, dramatická osoba, obě významové představy - obrazová a technická).
  4. Vliv ruské formální školy (Šklovskij a další) na českou divadelní teorii. Meziválečný československý estetický a literární strukturalismus a jeho pohled na divadlo (Mukařovský, Honzl, Veltruský, Brušák a další).
  5. F. de Saussure a sémiologie. První pokusy o systematické chápání divadelního jazyka jako specifické znakové struktury.
  6. Složky divadelního výrazu.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura (průběžně v celém cyklu Teorie divadla I.-III.):

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost K224
Pracovna pedagogů

(Karlova 26, Praha 1)
ETLÍK J.
16:00–17:30
(paralelka 1)
1. výuka začne 10.10.2022
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 16:00–17:30 Jaroslav ETLÍK Pracovna pedagogů
Karlova 26, Praha 1
1. výuka začne 10.10.2022 paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů