Dějiny scénografie 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207DSG2 ZK 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Vlasta KOUBSKÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vlasta KOUBSKÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Přednáška.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizita: Dějiny scénografie 1

Obsah kurzu

Přednášky a semináře s prezentacemi o díle nejvýznamnějších scénografických osobností na našem území (barokní scénografie, scénografie 19. století, česká divadelní avantgarda 20. a 30. let 20. století, scénografie 2. poloviny 20. století, akční a postmoderní scénografické principy). Prezentace seminární práce na vybrané téma z historie scénografie 19. století.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BRABEC, Jan et al. Dějiny českého divadla. [Díl] 4, Činoherní divadlo v Československé republice a za nacistické okupace. Praha: Academia, 1983.

ČERNÝ, František, ed. a KLOSOVÁ, Ljuba, ed. Dějiny českého divadla. [Díl] 3, Činohra 1848-1918. Praha: Academia, 1977.

OBST, Milan a SCHERL, Adolf. K dějinám české divadelní avantgardy: Jindřich Honzl, E.F. Burian. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962.

PÍŠA, Antonín Matěj a PÍŠOVÁ, Marie, ed. Divadelní avantgarda: kritiky a referáty z let 1926-1941. Praha: Divadelní ústav, 1978.

PTÁČKOVÁ, Věra. Česká scénografie XX. století. Praha: Odeon, 1982.

+ Monografie jednotlivých scénografů (vydané většinou Divadelním ústavem)

Hodnoticí metody a kritéria

Nezbytný předpoklad pro klasifikaci:

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů