Dějiny scénografie 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207DSG2 ZK 3 2PT česky letní

Garant předmětu

Vlasta KOUBSKÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vlasta KOUBSKÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Přednáška.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizita: Dějiny scénografie 1

Obsah kurzu

Přednášky a semináře s prezentacemi o díle nejvýznamnějších scénografických osobností na našem území (barokní scénografie, scénografie 19. století, česká divadelní avantgarda 20. a 30. let 20. století, scénografie 2. poloviny 20. století, akční a postmoderní scénografické principy). Prezentace seminární práce na vybrané téma z historie scénografie 19. století.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BRABEC, Jan et al. Dějiny českého divadla. [Díl] 4, Činoherní divadlo v Československé republice a za nacistické okupace. Praha: Academia, 1983.

ČERNÝ, František, ed. a KLOSOVÁ, Ljuba, ed. Dějiny českého divadla. [Díl] 3, Činohra 1848-1918. Praha: Academia, 1977.

OBST, Milan a SCHERL, Adolf. K dějinám české divadelní avantgardy: Jindřich Honzl, E.F. Burian. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962.

PÍŠA, Antonín Matěj a PÍŠOVÁ, Marie, ed. Divadelní avantgarda: kritiky a referáty z let 1926-1941. Praha: Divadelní ústav, 1978.

PTÁČKOVÁ, Věra. Česká scénografie XX. století. Praha: Odeon, 1982.

+ Monografie jednotlivých scénografů (vydané většinou Divadelním ústavem)

Hodnoticí metody a kritéria

Nezbytný předpoklad pro klasifikaci:

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů