Propedeutika kritického psaní

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207PRKP0 zápočet 2 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Daniela JOBERTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniela JOBERTOVÁ

Obsah

Předmět je zaměřen na kultivaci psaného projevu studentů, zejména vzhledem k tomu, že psaný text by v u absolventů studijního programu měl být vedle řeči (ústního projevu) hlavním vyjadřovacím médiem pro formulování vlastních názorů v oblasti analýzy a kritiky divadelní a v širším smyslu umělecké tvorby. Důraz je kladen na psaný projev i s vědomím faktu, že tištěná média nahrazuje internet (blogy, fóra, facebook, sociální skupiny a sítě atd.) umožňující okamžitou dostupnost textu a s ní spojené prohlubující se stírání žánrových hranic i rasantní proměnu názorové autority (posun od důrazu na odbornost a zkušenost k důrazu na prožitek a “autenticitu”). Cílem předmětu není není řemeslná průprava pro novinářskou praxi, resp. publicistiku, nýbrž zkoumání kritického psaní jako specifického typu tvorby a zároveň poukazování na propustnost hranice mezi “umělci” a “kritiky”; jedním z východisek je barthesovské pojímání jazyka (langage) a psaní (écriture) proponované tzv. novou kritikou.

Přesto právě publicistické žánry (zejména pak literárního rázu – výběrově např. zpráva, glosa, sloupek, recenze, fejeton, reportáž, polemika) představují hlavní materiál, s nímž budou studenti na semináři pracovat. Vedle textů zaměřených na reflexi divadla budou vybírány i texty s širším záběrem (umění, kultura, společnost); nepůjde tedy primárně o přemýšlení o divadle, ale o textech a nad texty, tj. o rozbor existujících textů a v menší míře o vytváření vlastních pokusů o autorské publicistické útvary, s důrazem na tyto otázky:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T121
Učebna KTK 12

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
JOBERTOVÁ D.
11:00–12:30
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 11:00–12:30 Daniela JOBERTOVÁ Učebna KTK 12
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů