Tisk studijního plánu

Studijní plán Teorie a kritika divadelní tvorby (B.A.) – 2. ročník

Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Čtení teoretických textů o divadle 207CTO1 Z 2 2ST 207CTO2 ZK 2 2ST
Kapitoly z dějin českého divadla 207KDC1 Z 3 2ST 207KDC2 ZK 3 2ST
Kritický seminář 207KRS3 ZK 3 3ST 207KRS4 ZK 3 3ST
Režijně-dramaturgická dílna 207RDD1 Z 3 3DT 207RDD2 Z 3 3DT
Teorie divadla I 207TID3 Z 3 2PT 207TID4 ZK 3 2PT
Základy redakční práce 207ZRD0 Z 2 2CT+24P
Estetika pro uměnovědy
 
207EPU1 Z 3 2ST Předmět není vypsán 207EPU2 ZK 3 2ST Předmět není vypsán
Filozofie a Performing Arts 207FPA1 Z 3 2ST 207FPA2 ZK 3 2ST
Kapitoly z dějin filmu
 
207KDF0 ZK 2 1PT+2ST Předmět není vypsán
New Ways of Communicating Reflection and Criticality 207WCR0 ZK 2 24SS 207WCR0 ZK 2 24SS
Tanečně-pohybová dílna 207TPD0 ZK 2 1ST+2DT 207TPD0 ZK 2 1ST+2DT
Teorie médií
 
207TMD0 ZK 2 2PT Předmět není vypsán
Minimální počet kreditů za semestr 14 16
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702DAOU1 ZK 3 2ST 702DAOU2 ZK 3 2ST Předmět není vypsán
Divadlo v české kultuře 207DCK1 ZK 3 2T 207DCK2 ZK 3 2T
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 207DZB1 ZK 3 2T 207DZB2 ZK 3 2T
Teorie loutkového divadla 207TLD0 ZK 2 2ST
Workshopy 207WKS0 Z 1 24DS
Základy teorie herectví 207ZTH1 Z 3 2ST 207ZTH2 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 11 9
Počet předepsaných kreditů celkem 25 25
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 5 5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Bakalářská práce (207BCP0) PZ Bakalářskou prací
Divadlo v české kultuře 1 (207DKU1) ZT Dějiny českého a světového divadla (S207DCSD)
Divadlo v české kultuře 2 (207DKU2) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 (207DDS1) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 2 (207DDS2) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II. 1 (207DDS3) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II. 2 (207DDS4) ZT
Kapitoly z dějin českého divadla 1 (207KDC1) PZ
Kapitoly z dějin českého divadla 2 (207KDC2) PZ
Kapitoly z dějin světového divadla 1 (207KDS1) PZ
Kapitoly z dějin světového divadla 2 (207KDS2) PZ
Teorie divadla I. 1 (207TID1) ZT Teorie divadla v kontextu současného umění (S207TDKSU)
Teorie divadla I. 2 (207TID2) ZT
Teorie divadla II. 1 (207TID3) ZT
Teorie divadla II. 2 (207TID4) ZT
Teorie divadla III. 1 (207TID5) ZT
Teorie divadla III. 2 (207TID6) ZT
Teorie dramatického textu (207TDT1) ZT
Teorie loutkového divadla (207TLD0) PZ
Kritický seminář 1 - Divadelní vnímání (207KRS1) PZ Současná divadelní praxe a její kritická reflexe (S207SDPJKR)
Kritický seminář 2 - Analýza inscenace (207KRS2) PZ
Kritický seminář 3 - Činohra (207KRS3) PZ
Kritický seminář 4 - Hudební divadlo (207KRS4) PZ
Kritický seminář 5 - Tanec a pohybové divadlo (207KRS5) PZ
Kritický seminář 6 - Podoby alternativního divadla (207KRS6) PZ
Osobnosti divadelní kritiky (207ODK0) ZT
Režijně-dramaturgická dílna 1 (207RDD1) PZ
Režijně-dramaturgická dílna 2 (207RDD2) PZ
Scénická propedeutika 1 (207SCPR1) PZ
Scénická propedeutika 2 (207SCPR2) PZ
Teorie a praxe scénické tvorby (207TPS0) PZ