Základy teorie herectví 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207ZTH2 ZK 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marie ADAMOVÁ, Martina MUSILOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizita: Základy teorie herectví 1

Obsah kurzu

Kurz Základy herecké tvorby 2 seznamuje studenty s nejpodstatnějšími texty evropské divadelní kultury, které se věnují problematice, reflexi a teorii herectví. Studenti se seznámí s koncepty herectví francouzské moderny (Copeau, Jouvet, Saint-Denis), epickým herectvím (Brecht) a herectvím antropologického divadla (Artaud, Brook, Grotowski, Barba). Studenti budou na základě vlastní četby a úvodního referátu vybrané texty analyzovat a diskutovat o nich (metodou close-reading).

Tematické okruhy:

  1. Psychologie moderního herectví – M. Rutte.
  2. Francouzská divadelní moderna – J. Copeau, L. Jouvet, M. Saint-Denis.
  3. Epické divadlo – B. Brecht.
  4. Antropologické divadlo – A. Artaud, J, Grotowski, E. Barba, P. Brook.

Doporučená nebo povinná literatura

Vybrané kapitoly z:

ARTAUD, Antonin. Divadlo a jeho dvojenec. Praha: Herrmann & synové, 1994.

BARBA, Eugenio. Slovník divadelní antropologie. Praha: Divadelní ústav, 2000. ISBN 80-7106-369-X.

BRECHT, Bertolt. Myšlenky. Praha: Československý spisovatel, 1958.

BROOK, Peter. Pohyblivý bod. Praha: Nakl. Studia Ypsilon, 1996. ISBN 80-238-0632-7.

BROOK, Peter. Prázdný prostor. Praha: Panorama, 1988.

GROTOWSKI, Jerzy. Performer. Svět a divadlo 10, 1999, č. 3, s. 101-104. ISSN 0862-7258.

Jerzy Grotowski a Teatr Laboratorium – texty. Část 1. Praha: Pražské kulturní středisko, 1990.

Jerzy Grotowski a Teatr Laboratorium – texty. Část 2. Praha: Pražské kulturní středisko, 1990.

JOUVET, Louis. Nepřevtělený herec. Praha: Orbis, 1967.

MISTRÍK, Miloš. Jacques Copeau a jeho Starý holubník. Bratislava: Slovenská teatrologická spoločnosť, 2006. ISBN 80-968514-3-8.

RUTTE, Miroslav. O umění hereckém: k estetice a psychologii divadelní a filmové tvorby. Praha: Jos. R. Vilímek, 1946.

SAINT-DENIS, Michele. Výchova pro divadlo. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 1989.

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů