Kritický seminář 6 - Podoby alternativního divadla

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207KRS6 ZK 3 3 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 44 až 59 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Daniela JOBERTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vladimír MIKULKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizita: Kritický seminář 1-5.

Obsah kurzu

Předmět navazuje na přípravné jednosemestrální kurzy Divadelní vnímání a Analýza inscenace; zároveň je posledním ze čtyř semestrálních kurzů (Kritický seminář 3–6), které se specificky věnují reflexi jednoho divadelního druhu. Kritický seminář 6 je zaměřen na reflexi inscenací, které bude možné v daném semestru vidět v Praze i na festivalech, s důrazem na ty, které přesahují hranice tradičního interpretačního činoherního divadla. Cílem společné práce nemá být pouze kritická reflexe jednotlivých titulů, ale také snaha nalézat a pojmenovávat v nepřehledném terénu „alternativního“ divadla (relativně) pevné body.

Rámcové problémové okruhy:

  1. Různé chápání pojmu „alternativní divadlo“.
  2. Možnosti konkrétních podob „alternativního divadla“.
  3. Proměny vztahu a hierarchie složek divadelního díla v „alternativním divadle“.
  4. Přesahy „alternativního divadla“ k jiným uměleckým druhům.
  5. Kritéria hodnocení a posuzování.
  6. Proměny autorství.
  7. Proměny diváctví.

Součástí semináře by měla být kromě diskusí a polemik nad konkrétními inscenacemi také část metakritická, věnovaná úvahám nad tím, čeho studenti chtějí svým kritickým psaním dosáhnout, kdo je jejich čtenářem a jaká kritéria by měla kritika hodná toho jména naplňovat, a dále úvahám nad postavením kritiků v divadelním světě a jejich odpovědností vůči čtenářům, tvůrcům, médiu, ve kterém publikují, a koneckonců i vůči sobě samým. Jednou z metod výuky bude společná kritická diskuse nad texty, které v rámci semináře vzniknou.

Doporučená nebo povinná literatura

Předpokládá se znalost následujících titulů:

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Další odborná studijní literatura je zadávána v souladu s výběrem konkrétních analyzovaných inscenací na začátku každého semestru; její součástí jsou veškeré publikované či jinak zveřejněné kritické recenze a odborné analýzy těchto inscenací v deníkovém i odborném tisku (Divadelní noviny, Divadelní revue, Svět a divadlo atd.).

Hodnoticí metody a kritéria

Poznámka

Součástí kritického semináře je samostatná práce na projektu Inscenace v čase, který spočívá v pravidelných návštěvách představení jedné inscenace a reflexi jejího vývoje ve všech jejích složkách; inscenaci student vybírá během prvního ročníku studia; shrnující diskuse o tomto projektu proběhne v rámci státní závěrečné zkoušky z předmětu Současná divadelní praxe a její reflexe.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost K224
Pracovna pedagogů

(Karlova 26, Praha 1)
MIKULKA V.
10:45–13:00
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 10:45–13:00 Vladimír MIKULKA Pracovna pedagogů
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů