Režijně-dramaturgická dílna 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207RDD2 Z 3 3DT česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Dílna.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: Teorie dramatického textu, Analýza dramatického textu, Režijně-dramaturgická dílna 1.

Obsah kurzu

Cílem semináře Režijně-dramaturgická dílna 2 je aplikování dosažených poznatků z teoretických i kritických seminářů na praktickou tvůrčí práci studentů v oblasti neinterpretačního divadla. Navazuje a rozvíjí poznatky ze semináře Režijně-dramaturgická dílna 1, který se soustředí na přípravu a realizaci režijně-dramaturgické koncepce v oblasti interpretačního divadla. Výchozím bodem je pro studenty jimi zvolené téma, na jehož základě následně vytváří režijně-dramaturgickou koncepci budoucí inscenace. Součástí semináře je i realizace dílčí části této koncepce (její uvedení nebude veřejné). Získané dovednosti studenti rozvíjejí v navazujícím předmětu Teorie a praxe scénické tvorby.

Tematické okruhy:

  1. Specifika neinterpretačního divadla.
  2. Volba tématu a rešerše.
  3. Příprava scénáře.
  4. Režijně-dramaturgická koncepce.
  5. Divadelní realizace jedné situace – zkoušení a uvedení.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

EDINBOROUGH, Campbell. Theatrical Reality: Space, Embodiment and Empathy in Performance. Bristol: Intellect Ltd, 2016. ISBN 978-1783205868.

JODOROWSKY, Alejandro. Psychomagie: nástin panické terapie. Praha: Malvern, 2015. ISBN 978-80-7530-012-6.

TRENCSÉNYI, Katalin, COCHRANE, Bernadette (Eds.). New Dramaturgy International Perspectives on Theory and Practice. London: Methuen Drama, 2014. ISBN 9781408177082.

KOVALČUK, Josef. Téma: autorské divadlo. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2009. ISBN: 978-80- 86928-61-6.

Dále literatura vztahující se k vybranému tématu dílny.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na seminářích, tj. aktivní spolupráce při přípravě a realizaci režijně dramaturgické koncepce (80 % klasifikace), závěrečná práce – výstup (20 % klasifikace).

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů