Režijně-dramaturgická dílna 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207RDD2 Z 3 3 hodiny DÍLEN týdně (45 minut), 44 až 59 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Vít NEZNAL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vít NEZNAL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Dílna.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: Teorie dramatického textu, Analýza dramatického textu, Režijně-dramaturgická dílna 1.

Obsah kurzu

Cílem semináře Režijně-dramaturgická dílna 2 je aplikování dosažených poznatků z teoretických i kritických seminářů na praktickou tvůrčí práci studentů v oblasti neinterpretačního divadla. Navazuje a rozvíjí poznatky ze semináře Režijně-dramaturgická dílna 1, který se soustředí na přípravu a realizaci režijně-dramaturgické koncepce v oblasti interpretačního divadla. Výchozím bodem je pro studenty jimi zvolené téma, na jehož základě následně vytváří režijně-dramaturgickou koncepci budoucí inscenace. Součástí semináře je i realizace dílčí části této koncepce (její uvedení nebude veřejné). Získané dovednosti studenti rozvíjejí v navazujícím předmětu Teorie a praxe scénické tvorby.

Tematické okruhy:

  1. Specifika neinterpretačního divadla.
  2. Volba tématu a rešerše.
  3. Příprava scénáře.
  4. Režijně-dramaturgická koncepce.
  5. Divadelní realizace jedné situace – zkoušení a uvedení.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

EDINBOROUGH, Campbell. Theatrical Reality: Space, Embodiment and Empathy in Performance. Bristol: Intellect Ltd, 2016. ISBN 978-1783205868.

JODOROWSKY, Alejandro. Psychomagie: nástin panické terapie. Praha: Malvern, 2015. ISBN 978-80-7530-012-6.

TRENCSÉNYI, Katalin, COCHRANE, Bernadette (Eds.). New Dramaturgy International Perspectives on Theory and Practice. London: Methuen Drama, 2014. ISBN 9781408177082.

KOVALČUK, Josef. Téma: autorské divadlo. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2009. ISBN: 978-80- 86928-61-6.

Dále literatura vztahující se k vybranému tématu dílny.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na seminářích, tj. aktivní spolupráce při přípravě a realizaci režijně dramaturgické koncepce (80 % klasifikace), závěrečná práce – výstup (20 % klasifikace).

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů