Teorie divadla III. 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207TID5 ZK 3 2ST česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Teorie divadla I. 1 a 2, Teorie divadla II. 1 a 2.

Obsah kurzu

Cíl předmětu:

Kurz Teorie divadla III rozšiřuje povědomí o teoretických konceptech divadla a šířeji performance především z angloamerické oblasti.

První semestr se věnuje oblasti performance studies; představuje její východiska, základní teoretické nástroje a možné aplikace. Dále podrobněji nahlíží v širší mezioborové perspektivě vlivné koncepty performance a performativity, doplněné souvisejícími termíny živosti (liveness) a liminality. Cílem kurzu je jednak představit oblast performance studies a upozornit na rozdíly mezi ní a českou strukturálně-sémiotickou divadelní teorií a jednak komparativně nahlédnout zdánlivě příbuzné pojmy uplatňované v odlišných oborech a upozornit na jejich kontextuální odlišnosti.

Tematické okruhy:

  1. Výchozí koncepty performance studies.
  2. Teorie performance a performance studies.
  3. Kulturní performance a divadelnost.
  4. Performativita, performance a divadlo.
  5. Liveness a bezprostřednost.
  6. Liminalita v rituálu a v divadle.

Doporučená nebo povinná literatura

Vybrané kapitoly z:

AUSLANDER, Philip (ed.). Performance: Critical Concepts in Literary and Cultural Studies. Volume 1. London a New York: Routledge, 2003. ISBN 0-415-25512-0.

AUSLANDER, Philip. Liveness: Performance in a Mediatized Culture. London a New York: Routledge, 2008. ISBN 978- 0-415-77353-9.

BIAL, Henry a BRADY, Sara (eds.). The Performance Studies Reader. London a New York: Routledge, 2016. ISBN 971- 1-138-02336-9

CARLSON, Marvin. Performance: A Critical Introduction. London a New York: Routledge, 2018. ISBN 978-1-138- 28168-4.

FISCHER-LICHTE, Erika. Estetika performativity. Mníšek pod Brdy: Na Konári, 2011. ISBN 978-80-904487-2-8.

SCHECHNER, Richard. Performance Theory. London a New York: Routledge, 2003. ISBN 978-0-415-31455-8.

Hodnoticí metody a kritéria

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů