Teorie divadla III. 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207TID5 ZK 3 2ST česky zimní

Garant předmětu

Jaroslav ETLÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lukáš BRYCHTA, Jaroslav ETLÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

● student je schopen odlišit performance studies od teatrologie, rozumí odlišným východiskům a zaměření oborů

● student dokáže rozpoznat principy performance studies a zná jejich teoretické základy

● student si uvědomuje širší mezioborové souvislosti pojmů performance a performativity a je schopen používat je adekvátně ke kontextu

● student rozumí rozdílným významům termínu liveness a chápe jeho užití pro odlišná média

● student rozumí termínu liminalita a jeho používání v odlišných kontextech

● student se lépe orientuje v anglo-americkém divadelně teoretickém diskurzu a snadněji čte anglickojazyčné odborné texty

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Teorie divadla I. 1 a 2, Teorie divadla II. 1 a 2

Obsah kurzu

Cíl předmětu:

Kurz Teorie divadla III rozšiřuje povědomí o teoretických konceptech divadla a šířeji performance především z angloamerické oblasti.

První semestr se věnuje oblasti performance studies; představuje její východiska, základní teoretické nástroje a možné aplikace. Dále podrobněji nahlíží v širší mezioborové perspektivě vlivné koncepty performance a performativity, doplněné souvisejícími termíny živosti (liveness) a liminality. Cílem kurzu je jednak představit oblast performance studies a upozornit na rozdíly mezi ní a českou strukturálně-sémiotickou divadelní teorií a jednak komparativně nahlédnout zdánlivě příbuzné pojmy uplatňované v odlišných oborech a upozornit na jejich kontextuální odlišnosti.

Tematické okruhy:

  1. Výchozí koncepty performance studies
  2. Teorie performance a performance studies
  3. Kulturní performance a divadelnost
  4. Performativita, performance a divadlo
  5. Liveness a bezprostřednost
  6. Liminalita v rituálu a v divadle

Doporučená nebo povinná literatura

Vybrané kapitoly z:

AUSLANDER, Philip (ed.). Performance: Critical Concepts in Literary and Cultural Studies. Volume 1. London a New York: Routledge, 2003. ISBN 0-415-25512-0.

AUSLANDER, Philip. Liveness: Performance in a Mediatized Culture. London a New York: Routledge, 2008. ISBN 978- 0-415-77353-9.

BIAL, Henry a BRADY, Sara (eds.). The Performance Studies Reader. London a New York: Routledge, 2016. ISBN 971- 1-138-02336-9

CARLSON, Marvin. Performance: A Critical Introduction. London a New York: Routledge, 2018. ISBN 978-1-138- 28168-4.

FISCHER-LICHTE, Erika. Estetika performativity. Mníšek pod Brdy: Na Konári, 2011. ISBN 978-80-904487-2-8.

SCHECHNER, Richard. Performance Theory. London a New York: Routledge, 2003. ISBN 978-0-415-31455-8.

Hodnoticí metody a kritéria

80% procentní účast v hodinách a aktivní zapojování se do diskuzí podmíněné čtením průběžně zadávaných textů (70% klasifikace)

průběžné písemné reflexe (cca 1–2 normostrany) probíraných textů (20% klasifikace)

příspěvek na závěrečném kolokviu, při kterém student formou ústní strukturované prezentace aplikuje jedno z probraných témat na analýzu konkrétní performance (10% klasifikace)

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost
()
BRYCHTA L.
13:00–14:30
(paralelka 1)
Výuka probíhá online přes MS TEAMS.

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 13:00–14:30 Lukáš BRYCHTA
Výuka probíhá online přes MS TEAMS. paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů