Filozofie a Performing Arts 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207FPA2 ZK 3 2ST česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizita: Filozofie a Performing Arts 1

Obsah kurzu

kurzu je podrobné porozumění východiskům, metodám a hlavním myšlenkovým principům performančního umění a performančních studií. Pomocí metody close reading, diskuzí, referátů a výkladu se studenti seznámí s principy avantgardy, post-strukturalismu, happeningu, antropologie hry, které se v těchto přístupech setkávají. Zajímat nás bude i vnitřní ambivalence a sebereflektivní procesy v rámci performančního umění a performančních studií, a to i v souvislosti s metodami tzv. uměleckého výzkumu (artistic research) jako specifického druhu poznání.

Tematické okruhy:

  1. Historie pojmu performance.
  2. Vztah pojmu performance a hra.
  3. Performance art.
  4. Performance studies.
  5. Základní principy uměleckého výzkumu.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů