Filozofie a Performing Arts 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207FPA2 ZK 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jan JIŘÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Antonín DOLÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizita: Filozofie a Performing Arts 1

Obsah kurzu

kurzu je podrobné porozumění východiskům, metodám a hlavním myšlenkovým principům performančního umění a performančních studií. Pomocí metody close reading, diskuzí, referátů a výkladu se studenti seznámí s principy avantgardy, post-strukturalismu, happeningu, antropologie hry, které se v těchto přístupech setkávají. Zajímat nás bude i vnitřní ambivalence a sebereflektivní procesy v rámci performančního umění a performančních studií, a to i v souvislosti s metodami tzv. uměleckého výzkumu (artistic research) jako specifického druhu poznání.

Tematické okruhy:

  1. Historie pojmu performance.
  2. Vztah pojmu performance a hra.
  3. Performance art.
  4. Performance studies.
  5. Základní principy uměleckého výzkumu.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů